Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019

Vydáno: 28 minut čtení

Dnem 1. ledna 2019 dojde ke změně všech prováděcích nařízení vlády k šesté části zákoníku práce, která upravuje odměňování zaměstnanců v pracovním poměru. Některé z těchto změn se promítnou i v úpravě platových poměrů státních zaměstnanců.

Legislativní rámec

Změny budou provedeny

  • nařízením vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a
  • nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb. mění konkrétně

  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  • nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a
  • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací, ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Od 1. 1. 2019 se zvýší základní měsíční sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 12 200 Kč na 13 350Kč a základní hodinová sazba minimální mzdy ze 73,20 Kč na 79,80. Zvýšením základní sazby minimální mzdy dojde k nárůstu mzdových nákladů na jednoho zaměstnance odměňovaného minimální mzdou (vč. odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění) o 18 492 Kč za rok.

Zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy bude činit proti současnému stavu 1 150 Kč; v relativním vyjádření půjde o 9,4 %. Základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýší o částku 6,60 Kč, tj. o 9,0 %.

V souladu se zákonným zmocněním (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) bude nejnižší měsíční a hodinová úroveň zaručené mzdy shodná s měsíční a hodinovou výší minimální mzdy. Další sazby se lineárně zvýší tak, aby v nejvyšší (osmé) skupině činila nejnižší úroveň zaručené mzdy alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy v první skupině prací.

Přepočet základních sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby

Základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou stanoveny pro čtyřicetihodinovou týdenní pracovní dobu. K zajištění stejných podmínek odměňování stanoví § 5 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. přepočet těchto sazeb pro zaměstnance s jinou délkou pracovní doby, a to tak, že

  • minimální (zaručená) mzda za hodinu se zvýší úměrně ke zkrácené stanovené týdenní době zaměstnancům, pro které zákoník práce stanoví kratší než čtyřicetihodinovou týdenní pracovní dobu (§ 79 odst. 2) nebo kteří mají kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (§ 79 odst. 3) zkrácenou týdenní pracovní dobu bez

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Minimální mzda
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Poměrná část minima ve specifických situacích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
263/2018 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
234/2014 Sb. o státní službě
99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související otázky a odpovědi

Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet dělené směny
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Platové zařazení ředitele školy
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatek za třídnictví
Délka pracovní doby
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023