Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu

Plné znění otázky

Musí u zaměstnanců, kteří nepracují v noci, svátek pro mzdové účely začínat o půlnoci, nebo je možné i pro tyto zaměstnance použít pravidlo, že svátek začíná směnou, která v týdnu nastupuje jako první? Ve firmě máme jak zaměstnance, kteří pracují v noci (nepřetržitý režim), tak i zaměstnance, kteří pracují pouze na jednu směnu. Pracovní týden (7 po sobě následujících dnů) jsme stanovili na pondělí–neděle. První směnu v týdnu pro zaměstnance pracující v noci máme stanovenu na pondělí od 6:30 hod. Počítání svátků pro mzdové účely podle tohoto pravidla používáme (§ 91 odst. 6 zákoníku práce) pro všechny zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance pracující v noci nebo ne (tj. všem počítáme svátek od 6:30). Postupujeme správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Souběh příplatků
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Pracovní pohotovost
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Práce ve svátek
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek
Ukončení dohody o provedení práce
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Příplatek za noční a odpolední směnu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Délka pracovní doby
Náhradní volno a práce ve svátek
Saldo hodin
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek
Příplatky a dohoda o provedení práce
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek za noční směnu
Provoz/směnnost dle německých svátků
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem

Související předpisy

§ 91 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce