Příplatek za noční práci

Základní informace

Jde o příplatek týkající se všech zaměstnanců bez ohledu na typ provozu a režim směn. Zákoník práce v této souvislosti nijak nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří v noci pracují výjimečně a zaměstnanci, kterým na noční dobu připadají opakovaně plánované směny. Jeho smyslem je poskytnutí kompenzace za noční práci, podobně jako je tomu při práci o víkendu, ve svátek, přesčas apod.

§ 78 odst. 1 písm. j) ZP
§ 141 odst. 2 ZP

Za noční práci se považuje práce konaná v době mezi 22:00 a 6:00 hod. Příplatek přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

Příklad:

Zaměstnanci začíná ranní směna v 5:30 hod. a končí v 14:00 hod. Přísluší mu příplatek za noční práci za 0,5 hod. (od 5:30 do 6:00 hod.).

Výše příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírající plat. Přičemž u platu je výše příplatku stanoven striktně a zaměstnavatelé rozpočtové sféry se od ni nemohou odchýlit. U mzdy je výše příplatku stanovena jako minimální a zaměstnavatelé mzdové sféry tak mohou sjednat příplatek i v jiné výši.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Noční práce vs. práce v noci
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Provizní odměna za práci a svátek
Práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příplatek za práci v noci
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky za práci v noci a v neděli
Náhradní volno a práce ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu

Související články

Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Výše příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v neděli