Příplatek za noční práci

Základní informace

Jde o příplatek týkající se všech zaměstnanců bez ohledu na typ provozu a režim směn. Zákoník práce v této souvislosti nijak nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří v noci pracují výjimečně a zaměstnanci, kterým na noční dobu připadají opakovaně plánované směny. Jeho smyslem je poskytnutí kompenzace za noční práci, podobně jako je tomu při práci o víkendu, ve svátek, přesčas apod.

§ 78 odst. 1 písm. j) ZP
§ 141 odst. 2 ZP

Za noční práci se považuje práce konaná v době mezi 22:00 a 6:00 hod. Příplatek přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

Příklad:

Zaměstnanci začíná ranní směna v 5:30 hod. a končí v 14:00 hod. Přísluší mu příplatek za noční práci za 0,5 hod. (od 5:30 do 6:00 hod.).

Výše příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírající plat. Přičemž u platu je výše příplatku stanoven striktně a zaměstnavatelé rozpočtové sféry se od ni nemohou odchýlit. U mzdy je výše příplatku stanovena jako minimální a zaměstnavatelé mzdové sféry tak mohou sjednat příplatek i v jiné výši.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Noční práce vs. práce v noci
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda

Související otázky a odpovědi

Příplatek za práci v noci
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Náhradní volno a práce ve svátek
Příplatky za práci v noci a v neděli
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za dělenou směnu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Délka pracovní doby
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli