Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Vydáno: 16 minut čtení

S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální mzda, ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance. Rovněž se zvýšila částka rozhodného příjmu, například u dohod o pracovní činnosti. Kromě toho byly přijaty další změny v zákonech zdravotního pojištění nebo v související právní úpravě s dopady právě do oblasti zdravotního pojištění. Podívejme se nyní blíže na postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v aktuálně platných právních podmínkách.

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance

K této problematice úvodem poznamenávám, že dne 31. 1. 2020 (tedy ještě před započetím koronavirové krize) zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky poslanecký návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu zaměstnanců. To znamená, že i nadále jsou v účinnosti mj. ustanovení § 3 odst. 4, 6, 8, 9 a 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, řešící odvod pojistného zaměstnavatelem v návaznosti na minimální vyměřovací základ zaměstnance, případně na jeho poměrnou část.

Minimální mzda, zvýšená k datu 1. 1. 2021 na částku 15 200 Kč, má ve zdravotním pojištění především tyto dopady. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, provádí zaměstnavatel dopočet (a následný doplatek) pojistného do minimálního vyměřovacího základu, pokud je takto povinen učinit. Tento doplatek hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Pokud by byl vyměřovací základ nižší než minimální mzda zapříčiněn překážkami v práci na straně organizace (§ 207 až § 209 zákoníku práce), přechází povinnost úhrady předmětného doplatku v plné výši na zaměstnavatele.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek na základě pracovní smlouvy s hrubým příjmem 14 000 Kč.

Zaměstnavatel provede dopočet a doplatek pojistného do minima 15 200 Kč takto:

  • z částky příjmu 14 000 Kč činí 13,5 % pojistného 1 890 Kč, jedna třetina (630 Kč) bude sražena zaměstnanci, dvě třetiny (1 260 Kč) hradí zaměstnavatel,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Související články

Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - chybné postupy při placení pojistného
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Oprava mezd
Odměna učni na praxi