Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Jako již pravidelně začátkem každého kalendářního roku, též pro rok 2019 došlo k řadě legislativních změn. Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, co se změnilo a co zůstává stejné, přinášíme Vám (obdobně jako v minulých letech ve dvou částech) přehled důležitých údajů (nejen) v pracovněprávní oblasti.

Minimální mzda

(§ 111 ZP a § 2 NV č. 567/2006 Sb.)

Základní sazba minimální mzdy za měsíc .......... 13 350 Kč

Základní sazba minimální mzdy za hodinu .......... 79,80 Kč

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV)

40 hodin ......................................... 79,80 Kč

38,75 hodiny ..................................... 82,40 Kč

37,5 hodiny ...................................... 85,20 Kč

* Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a ZP

(sdělení č. 237/2018 Sb., § 192 odst. 2 ZP)

redukční hranice pro účely nemocenského pojištění v Kč pro účely náhrady dle zákoníku práce v Kč
1. 1 090 190,75
2. 1 635 286,13
3. 3 270 572,25

 * S účinností od 1. 1. 2019 změny dle sdělení MPSV č. 237/2018 Sb.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

(§ 112 ZP a § 3 NV č. 567/2006 Sb.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc pro platovou sféru
(platová třída)
1. 79,80 13 350 1. a 2.
2. 88,10 14 740 3. a 4.
3. 97,30 16 280 5. a 6. 
4. 107,40 17 970 7. a 8.
5. 118,60 19 850 9. a 10.
6. 130,90 21 900 11. a 12.
7. 144,50 24 180 13. a 14.
8. 159,60 26 700 15. a 16.

* Stejně jako u minimální mzdy došlo prostřednictvím nařízení vlády č. 273/2018 Sb. také u nejnižších úrovní zaručené mzdy s účinností od 1. 1. 2019 ke zvýšení sazeb.

Výše náhrady v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

(§ 192 odst. 2 ZP)

období dočasná pracovní neschopnost karanténa
1. až 3. pracovní den zaměstnance, maximálně však 24 hodin z rozvržených směn 0 Kč 60 % PV
(redukovaného)
25. a další hodina z rozvržených směn během pracovních dnů 60 % PV
(redukovaného)
60 % PV
(redukovaného)

* S účinností od 1. 1. 2019 k žádným změnám nedošlo. V legislativním procesu je ale návrh na zrušení tzv. karenční doby ke dni 1. 7. 2019. Pokud by byl tento návrh přijat, zaměstnanci by příslušela náhrada již od prvního pracovního dne (první neodpracované hodiny z rozvržených směn) dočasné pracovní neschopnosti stejně jako nyní u karantény.

Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní pohotovost

(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 341/2017 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

druh příplatku (odměny) mzdová sféra platová sféra
za práci přesčas nejméně 25 % PV 25 % PV
50 % PV v den nepřetržitého odpočinku v týdnu
za práci ve svátek nejméně 100 % PV 100 % PV
za noční práci nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 % PV
za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10 % PV
základní sazby hodinové minimální mzdy za každý vliv;
v případě rozdělení směny nebo výkonu práce nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce
500 až 1 800 Kč za měsíc
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 % PV
za vedení - podle stupně řízení dle § 124 ZP
zvláštní příplatek - od 500 do 10 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
za rozdělenou směnu - 30 % PV
za každou rozdělenou směnu
osobní příplatek - do 50 % (případně 100 %) platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - dvojnásobek PV
specializační příplatek - 1 000 až 2 000 za měsíc
za pracovní pohotovost nejméně 10 % PV nejméně 10 % PV

 * S účinností od 1. 1. 2019 byly změnovým nařízením vlády č. 263/2018 Sb. zvýšeny minimální částky příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku pro platovou sféru.

Dávky nemocenského pojištění

(zákon č. 187/2006 Sb.)

druh dávky výše
nemocenské 60 % DVZ do 30. kalendářního dne trvání
66 % DVZ od 31. do 60. kalendářního dne trvání
72% DVZ od 61. kalendářního dne trvání
100 % DVZ za kalendářní den pro vybrané (níže uvedené) pojištěnce
peněžitá pomoc v mateřství 70 % DVZ
dávka otcovské poporodní péče (otcovská) 70 % DVZ
ošetřovné 60 % DVZ
dlouhodobé ošetřovné 60 % DVZ
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství rozdíl mezi DVZ zjištěným ke dni převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů připadajícím na jeden den v kalendářních měsících po tomto převedení

* S účinností od 1. 1. 2019 k žádným změnám nedošlo.

Stravné při zahraniční pracovní ceste

(§ 170 a § 179 ZP a vyhláška č. 254/2018 Sb.)

Stravné na zahraniční pracovní cestě se odvíjí od výše základní sazby stanovené pro příslušný stát. V tabulce jsou uvedeny vybrané základní sazby pro některé evropské státy.

Belgie 50 EUR
Bulharsko 35 EUR
Dánsko 50 EUR
Finsko 50 EUR
Francie 45 EUR
Irsko 45 EUR
Německo 45 EUR
Nizozemsko 50 EUR
Norsko 55 EUR
Polsko 40 EUR
Rakousko 45 EUR
Rumunsko 35 EUR
Rusko 45 EUR
Řecko 40 EUR
Slovensko 35 EUR
Slovinsko 35 EUR
Španělsko 40 EUR
Švédsko 50 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Velká Británie 45 GBP

 * S účinností od 1. 1. 2019 došlo na základě vyhlášky č. 254/2018 Sb. ve výše uvedeném výběru ke zvýšení ze 45 EUR na 50 EUR u Nizozemska a ze 35 EUR na 40 EUR u Polska.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Souběh příplatků
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Zaručená mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Minimální mzda
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy při DPN
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Pracovní neschopnost zaměstnance
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Krácení cestovních náhrad
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
237/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
263/2018 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019