Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Jako již pravidelně začátkem každého kalendářního roku, též pro rok 2019 došlo k řadě legislativních změn. Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, co se změnilo a co zůstává stejné, přinášíme Vám (obdobně jako v minulých letech ve dvou částech) přehled důležitých údajů (nejen) v pracovněprávní oblasti.

Minimální mzda

(§ 111 ZP a § 2 NV č. 567/2006 Sb.)

Základní sazba minimální mzdy za měsíc .......... 13 350 Kč

Základní sazba minimální mzdy za hodinu .......... 79,80 Kč

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV)

40 hodin ......................................... 79,80 Kč

38,75 hodiny ..................................... 82,40 Kč

37,5 hodiny ...................................... 85,20 Kč

* Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a ZP

(sdělení č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Souběh příplatků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
273/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
237/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
263/2018 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy během DPN
Náhrada mzdy při DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Pracovní neschopnost zaměstnance
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Krácení cestovních náhrad
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Příjmy na mateřské dovolené
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost
Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zaručená mzda a Antivirus A+
Práce přesčas ve státní svátek
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda