Příplatek za dělenou směnu učitelky

Plné znění otázky

Učitelka s plným úvazkem měla na škole v přírodě rozvrženou pracovní dobu v jednom dni: 00:00 - 02:30 dozor nad žáky 07:00 - 15:00 pedagogická činnost 21:00 - 24:00 dozor nad žáky. Máme jí zaplatit dvě dělené směny za jeden den? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Potvrzení o studiu pro daňové účely
Zrušení ve zkušební době
Dovolená navíc
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Výpočet dělené směny
Délka pracovní doby
Náhradní volno a práce ve svátek
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Odměňování zaměstnanců
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Práce ve svátek a její odměňování
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Minimální mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce