Minimální a zaručená mzda

Je možné, aby si společníci a zároveň jednatelé zaměstnaní v jedné firmě na HPP a DPP vypláceli extrémně vysokou hodinovou odměnu? Např. 400,-Kč za stavební a úklidové práce? Je pravda, že kdyby si tyto práce firma nechala dělat dodavatelsky, tak u stavebních prací by asi zaplatila více. Ale zajímá mě zda firmě něco v takovém případě hrozí. Vím jen, že musí být dodržena rovnost zaměstnanců. Pokud by dodržena nebyla, hrozí postih od inspektorátu práce. Ale z principu: je např. u uklízečky možné ji takto nadprůměrně platit, nebo existuje nějaký strop?
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance na pozici řidič sanitního vozu. Domnívám se, že by mzda měla odpovídat minimálně 2. skupině. V pracování smlouvě má však uvedenou jen minimální mzdu a každý měsíc bude dostávat odměnu cca 10 000 Kč. V součtu základní mzdy (Kč 18 900) a odměny samozřejmě převýší mininální zaručenou mzdu. Může takto zaměstnavatel postupovat, není to v rozporu se zákonem?
Vydáno: 11. 01. 2024
Na včerejším jednání tripartity zástupci jednotlivých stran projednávali mimo jiné i návrhy na zvýšení minimální mzdy. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí se týkal jednak dlouhodobého mechanismu valorizace minimální mzdy,...
Vydáno: 05. 12. 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí posílá do meziresortního připomínkového řízení novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok MPSV vyhlašovat sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku. Výše bude vycházet ze zákonných parametrů. 
Vydáno: 16. 10. 2023
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nevidí prostor pro růst minimální mzdy v průběhu roku 2023. Vláda by na její zvýšení přistoupila, pokud by se na něm dohodli odbory...
Vydáno: 02. 06. 2023
  • Článek
Dne 30. prosince 2022 byla ve Sbírce zákonů, mimo jiné, publikována i dvojice nařízení vlády (č. 464/2022 Sb. a č. 465/2022 Sb.), jež s účinností od 1. ledna 2023 mění některé podmínky pro odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců.
Vydáno: 31. 01. 2023
Vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy od ledna 2023 o 1 100 Kč, tj. z 16 200 korun na 17 300 korun měsíčně. Minimální hodinová mzda se zvyšuje z...
Vydáno: 02. 01. 2023
Je možné, aby si člověk, který je v evidenci úřadu práce, přivydělal nějaké peníze v zákonem stanovené výši? A pokud je to možné, jakou formou a do jaké výše si může přivydělat (např. DPP, DPČ, pracovní smlouvou na zkrácený úvazek či nebo je to také závislé na tom, zda právě pobírá podporu v nezaměstnanosti?
Vydáno: 23. 12. 2022
  • Článek
Každoroční změny částek důležitých pro platby pojistného na zdravotní pojištění postupně probíhají, avšak hodnoty odvozené od výše minimální mzdy nebyly v době zadávání tohoto příspěvku do tisku známé. Nicméně na částky vycházející z tzv. průměrné mzdy pro rok 2023 se již můžeme připravit, jejich dopad do jednotlivých oblastí zdravotního pojištění upravuje postupy plátců při plnění zákonných povinností, jak je dále uvedeno.
Vydáno: 09. 12. 2022
V organizaci máme zaměstnance zaměstnané na hlavní PP (jsou zařazení do 8. nebo 9. platové třídy a pobírají plat dle NV ČR č. 341/2017 Sb.). Několik zaměstnanců má současně u téhož zaměstnavatele k hlavnímu pracovnímu poměru sjednanou DPČ, kdy vykonávají práci v rozsahu cca 10–20 hodin za měsíc. U odměny za práci na dohodu v tomto případě lze odměňovat s ohledem na minimální mzdu nebo musíme odměňovat podle nejnižší úrovně zaručené mzdy pro konkrétní platovou třídu?
Vydáno: 03. 02. 2022
Zaměstnanci vychází zaručená mzda 21 000 korun. Když má ve smlouvě základní mzdu 18 000 Kč a osobní ohodnocení 3 000 Kč, které vždy dostane. Je to v pořádku?
Vydáno: 14. 01. 2022
  • Článek
Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Změny jsou uvedeny v nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Vydáno: 04. 01. 2022
Vlivem zvýšení minimální mzdy vzroste i minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců (na které se vztahuje minimální vyměřovací základ) a osob bez zdanitelných příjmů na 2 187 Kč, tj. 13,5...
Vydáno: 19. 11. 2021
Vláda v pátek schválila zvýšení minimální mzdy o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Spolu s ní se zvýší i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména...
Vydáno: 08. 11. 2021
Firma přemýšlí, jaká je skupina zaručené mzdy pro tento druh pracovní činnosti. Jedná se o malý e-shop, kde zaměstnanec pod dohledem jednatele vypomáhá s více druhy činnosti. Konkrétně se zdržuje tak 60 % času u skladnické práce, 15 % času dělá produkty na e-shopu a 25 % bude zaučován na administrativu a kontrolu provozu, kterou bude postupně vykonávat. Jedná se kombinace práce skladníka a zástupce vedoucího provozu. Je v tomto ohledu k přiřazení výsledné skupiny zaručené mzdy u zaměstnance rozhodné brát jaká činnost převažuje (skladník), nebo nejvyšší stupeň vykonávané činnosti (zástupce provozního). Myslíme si, že náplň práce skladníka (lehké věci) by byla maximálně 3. skupina, naopak zástupce vedoucího provozu by byla spíš 4. skupina. Dosud jsme s takovým případem neměli zkušenosti a nevíme, jak situaci správně posoudit. 
Vydáno: 07. 09. 2021
Zákoník práce a následně nařízení vlády určuje aktuální výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy dle skupin prací. Výjimkou, kdy lze nejnižší úrovně zaručené mzdy „podkročit“ je kolektivní smlouva, nesmí však být sjednány pod minimální mzdou. 1. Prosím o upřesnění, nebo i návrh, v jaké podobě by uvedené ujednání v PKS mělo být, aby bylo v souladu se zákonem. 2. Vztahuje se ujednání v PKS i na zaručené hodinové sazby, které určují min. výši PHV? 3. Lze v PKS ujednat, aby úrovně zaručené mzdy byly stejné i pro zaměstnance z Ukrajiny, kde je aktuálně dán koeficient 1,2 násobku zaručené mzdy? Jak by potom mělo ujednání vypadat? Ve společnosti máme smluvní mzdy, hodinově odměňuje pouze dohody. U pracovních pozic evidujeme skupiny prací a podle něj nám mzdový software hlídá nejnižší úrovně zaručené mzdy dle platné legislativy. Hodinové sazby zaručené mzdy sledujeme tedy pouze v případech PHV. 
Vydáno: 20. 08. 2021
Ministryně práce Maláčová navrhne navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022 z nynějších 15 200 Kč na 18 000 Kč (o 18,4 %). Výrazné navýšení minimální mzdy požadují odbory. Zaměstnavatelé...
Vydáno: 11. 06. 2021
  • Článek
Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru nestačí poměřovat s minimální mzdou, ale ve smyslu ustanovení § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, až na výjimky s příslušnou skupinou prací (stupněm) nejnižší úrovně zaručené mzdy. Ty jsou konkrétně upraveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. jednak co do výše, jednak co do obecných charakteristik skupin prací a konkrétních příkladů podle oborů (v příloze tohoto nařízení).
Vydáno: 26. 03. 2021
Naše zaměstnankyně má měsíční zaručenou mzdu Kč 16 800 Kč. Tuto částku má i ve smlouvě. Teď v době pandemie uplatňujeme Antivirus A+. Z minulého čtvrtletí jí ale vychází nízký průměr pro náhrady. Potřebuji tedy uplatnit toto: 1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111 zákoníku práce) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112 zákoníku práce), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355 zákoníku práce). Mám použít pro tyto účely hodinovou zaručenou mzdu nebo propočítat průměr pro náhrady tak, aby vyšla měsíční zaručená mzda? Únor má totiž málo hodin, a pokud bych použila hodinovou zaručenou mzdu, bude to o dost míň než Kč 16 800 Kč (dle pracovní smlouvy měsíční zaručená mzda 16 800 Kč). 
Vydáno: 01. 03. 2021
  • Článek
S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální mzda, ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance. Rovněž se zvýšila částka rozhodného příjmu, například u dohod o pracovní činnosti. Kromě toho byly přijaty další změny v zákonech zdravotního pojištění nebo v související právní úpravě s dopady právě do oblasti zdravotního pojištění. Podívejme se nyní blíže na postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v aktuálně platných právních podmínkách.
Vydáno: 19. 02. 2021