Příplatek ke mzdě a rovné zacházení

Vydáno: 10 minut čtení

U zaměstnavatele odměňujícího své zaměstnance mzdou je zcela běžné, že součástí jeho mzdového systému jsou i plnění benefitního charakteru, která právní úprava nezná (a znát nemusí) a pro něž si zaměstnavatel sám stanoví podmínky pro jejich přiznání a výši. Samozřejmě také na ně se vztahuje pravidlo o rovném zacházení v odměňování, jak vyplývá z ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nedávno se poskytováním jednoho takového příplatku (konkrétně "příplatku za odbornou praxi") zabýval Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 18. 1. 2022, sp. zn. 21 Cdo 627/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako vedoucí personálního útvaru a později jako vedoucí personálního útvaru a útvaru mzdového účetnictví. Zaměstnavatel odměňoval zaměstnance dělnických profesí (kategorie D) hodinovou mzdou a zaměstnance v tzv. kategorii THP mzdou měsíční. Pouze první skupině zaměstnanců (s hodinovou mzdou) přitom poskytoval zaměstnavatel speciální složku mzdy spočívající v příplatku za odbornou praxi, a to podle doby trvání zaměstnání. Zmíněnému zaměstnanci se tedy žádného takového příplatku nedostávalo.

Zaměstnanec se zaplacení tohoto příplatku za příslušné období domáhal soudní žalobou. Byl přesvědčen, že jeho neposkytnutím se vůči němu dopustil zaměstnavatel nerovného zacházení.

Soudy nižších stupňů se shodly na tom, že účelem příplatku za odbornou praxi bylo mzdové ohodnocení odborné praxe, kterou zaměstnanci odměňovaní hodinovou mzdou postupně v rámci zaměstnání získali a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Provizní odměna za práci a svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Výpočet dělené směny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatek za sobotu a neděli
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Příplatky a dohoda o provedení práce
Práce ve ztíženém prostředí
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Délka pracovní doby
Výjezd při pracovní pohotovosti

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy