Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda

Vydáno: 15 minut čtení

Je pravdou, že naprostá většina příjmů zaměstnanců převyšuje minimální mzdu. S ohledem na současnou nepříznivou ekonomickou situaci však může docházet k tomu, že se příjem zaměstnance může snížit a může tak z různých důvodů poklesnout i pod úroveň minimální mzdy. Alternativně může být takový příjem sjednán, třeba formou zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek anebo prostřednictvím některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance je zaměstnavatel, proto veškeré platby probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnanec si sám žádné pojistné neplatí.

Příjmy podléhající odvodu pojistného

Povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění zejména podléhá:

a) bez ohledu na jeho výši příjem na základě pracovní smlouvy či příjem charakteru odměny za výkon funkce a funkčního požitku podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

b) u dohody o pracovní činnosti příjem ve výši alespoň 3 000 Kč,

c) u dohody o provedení práce příjem převyšující 10 000 Kč.

Minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen

Když zaměstnavatel zúčtuje zaměstnanci v kalendářním měsíci roku 2020 příjem nižší než 14 600 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc, musí této okolnosti vždy věnovat zvýšenou pozornost, neboť právě na takové situace se kontrolní orgány zdravotních pojišťoven primárně zaměřují. Za účelem předejít případným problémům v souvislosti s placením pojistného za zaměstnance právě s ohledem na minimální vyměřovací základ jsou zde uvedeny doklady, resp. postupy, při jejichž použití zaměstnavatel relevantně odvádí pojistné ze skutečné výše příjmu. Aby mohl zaměstnavatel při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc odvádět za zaměstnance pojistné z příjmu nižšího, než je výše uvedené zákonné minimum, musí mít k dispozici, a kontrolnímu orgánu na požádání předložit některý z následujících dokladů, resp. dokum

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda za práci přesčas
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
OSVČ ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neplacené volno
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Oprava mezd
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Mzdový výměr