Zaručená mzda

Základní informace

Odměna za práci nesmí být nižší než minimální mzda, pro většinu zaměstnanců ale platí mnohem vyšší minimum – tzv. zaručená mzda, a to až ve výši dvojnásobku minimální mzdy.

Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje:

  • mzda nebo plat za práci přesčas,
  • příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Zaručená mzda je definována v § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od 1. 1. příslušného roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Od 1. 1. 2023 je účinné nařízení vlády č. 465/2022 Sb.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí:

Skupina prací Platová třída Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2023  
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 1. a 2. 103,80 Kč 17 300 Kč
2. 3. a 4. 106,50 Kč 17 900 Kč
3. 5. a 6. 117,50 Kč 19 700 Kč
4. 7. a 8. 129,80 Kč 21 800 Kč
5. 9. a 10. 143,30 Kč 24 100 Kč
6. 11. a 12. 158,20 Kč 26 600 Kč
7. 13. a 14. 174,70 Kč 29 400 Kč
8. 15. a 16. 207,60 Kč 34 600 Kč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Zaručená mzda
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Doplatek do zaručené mzdy
Zaručená mzda dle kategorie
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Mzdové tarify - obchodní zástupci