Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb., o minimální mzdě

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda z 13 350 Kč v roce 2019 na 14 600 Kč v roce 2020, je tedy třeba změnit již lednovou mzdu těch zaměstnanců, kteří pracují za minimální mzdu. Minimální hodinová sazba za hodinu se ze 79,80 Kč zvyšuje na 87,30 Kč.

Pokud hovoříme o minimální mzdě, je třeba si uvědomi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Stravenkový paušál a firemní oběd
Práce přesčas ve státní svátek
Přesčas při pracovní cestě
Cestovné
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady
Krácení cestovních náhrad
Paušalizace cestovních náhrad
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Proplacení oběda na pracovní cestě
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Pracovní cesta a bezplatné stravování

Související předpisy

347/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
586/1992 Sb. o daních z příjmů
364/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
353/2003 Sb. o spotřebních daních

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 24. část