Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Základní informace

§ 199 ZP

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 ZP (dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti), je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v souladu s § 199 odst. 2 ZP v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Může se jednat např. o následující případy překážek v práci:

  • vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení,
  • pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce,
  • znemožnění cesty do zaměstnání,
  • svatba,
  • převoz manželky při narození dítěte,
  • úmrtí rodinného příslušníka,
  • doprovod příbuzného k lékaři,
  • pohřeb spoluzaměstnance,
  • přestěhování zaměstnance,
  • vyhledání nového zaměstnání.

V případě zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou je třeba při nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání z důvodu osobních překážek v práci měsíční mzdu poměrově krátit. Zaměstnanci tak přísluší pouze poměrná část mzdy podle poměru odpracované doby na celkovém pracovním fondu. Při mzdě úkolové se samozřejmě vyplácí úkolová mzda, tzn. přesně stanovená odměna za vykonanou činnost, při hodinové mzdě pak mzda za odpracované hodiny. Případná náhrada mzdy nebo platu za dobu důležitých osobních překážek v práci pak v definovaných případech přísluší ve výši průměrného výdělku.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Prostoj
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Nový svátek v roce 2016
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci
Několik poznámek k valorizaci rent
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Darování krve (krevní plazmy)
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Provoz/směnnost dle německých svátků
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy během DPN

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Několik poznámek k valorizaci rent

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené