Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP

Plné znění otázky

Se zaměstnancem máme uzavřenu dohodu o provedení práce, ve které je určeno místo výkonu práce a zaměstnavatel se zaměstnancem se zde dohodli, že zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní cestu. Za vykonanou práci si sjednali hodinovou odměnu. Pracovní cesta se uskutečnila v sobotu. Zaměstnanec musel neodkladně převézt materiál na pobočku firmy. Použil služební auto. Na cestě strávil celkem 4 hodiny, přičemž 3 hodiny řídil a 1 hodinu trval samotný výkon práce. Zaplatíme mu celou dobu strávenou na cestě, tzn. 4 hodiny × sjednaná sazba + 10% příplatek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Souběh příplatků
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Pracovní pohotovost
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Pružné rozvržení pracovní doby, praxe
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Příplatky a dohoda o provedení práce
Čas strávený na cestě u DPP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPP a práce o víkendech
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
DPČ a hodinová mzda
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Přesčas při pracovní cestě

Související předpisy

§ 210 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce