Délka pracovní doby

Plné znění otázky

  1. Tři zaměstnanci se střídají v režimu Po-N, R, O, Út-N, R, O, St-volno, R, O, Čt-R, R, O, Pá-R, R, O - znamená to, že Po + Út pracují v třísměnném pracovním režimu a St + Čt + Pá pracují dva z nich v dvousměnném a jeden v jednosměnném? Kolik hodin mají v rámci týdne odpracovat?
  2. Zhruba jeden týden v průběhu dvou měsíců vyjde na některé zaměstnance týden odpolední směna - na jejich pracovišti někdo může a nemusí být - tzn. směna může a nemusí navazovat na ranní. Jakou mají mít délku pracovní doby týdně?
  1. Zaměstnanec pracuje dle kategorizace v riziku 3 (prach, hluk, zrak, záření). Bezpečnostní technik však tvrdí, že žádné zákonné limity pro poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí nepřekračujeme. Mají tedy nárok na 10% příplatek z titulu rizika?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
BOZP mladistvých zaměstnanců
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Několik poznámek k valorizaci rent
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Odpisy majetku
Doplatek mzdy
Druh práce v pracovní smlouvě
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Příplatky a dohoda o provedení práce
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Příplatek za noční směnu
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí