Splatnost a výplata mzdy

Základní informace

§ 141 odst. 1 až 3 ZP

Splatnosti a výplaty mzdy je upravena v § 141 až § 144a ZP: Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. V tomto období musí být sjednán, stanoven nebo určen pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu.

§ 141 odst. 4 a 5 ZP

Zvláštní termín splatnosti mzdy nastává v těchto 2 případech:

  1. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci mzdu (plat) splatný během dovolené před nastoupením dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy (platu) je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dovolené.
  2. Obdobně se postupuje při skončení pracovního poměru, kdy je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu (plat) za měsíční období, na které mu vzniklo právo, již v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu (plat) nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Tyto 2 požadavky zákoníku práce se v praxi prakticky nedodržují, zaměstnavatelé se tak mohou dostat do prodlení při výplatě mzdy. Zpravidla však argumentují tím, že dřívější výplatu neumožňuje technika výpočtu mezd (platů).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k valorizaci rent
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Splatnost mzdy
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Nárok na proplacení svátků při neplaceném volnu
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Výplatní termín
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Výplata mzdy v cizí měně
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zdanění příjmu jednatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Stravenky
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program
Pozdě uhrazené mzdy a penále
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce