Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Vydáno: 7 minut čtení

V nominálním vyjádření stoupla průměrná hrubá mzda v členských zemích OECD mezi roky 2011 až 2017 více než v Česku pouze v devíti zemích, inflace však v Česku byla v daném období nižší, takže reálný růst průměrných mezd v Česku je jeden z nejvyšších z vyspělých zemí světa.

Na příznivé ekonomické situaci v Česku profitují i zaměstnanci. Mzdy stoupají celoplošně v celé ekonomice. V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie a na trhu práce je dostatek pracovních příležitostí, zaměstnavatelé jsou tlačeni zvyšovat svým zaměstnancům mzdy. Nejvíce samozřejmě stoupají mzdy odborníkům a kvalifikovaným zaměstnancům. Pro všechny firmy jsou jejich největším aktivem právě jejich zaměstnanci, kteří přináší potřebné kreativní nápady a inovace, které zajistí firmě odbyt i v budoucnu.

Nejvyšší průměrná mzda je ve Švýcarsku

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu v členských zemích OECD v letech 2011 a 2017, a to vždy v národní měně. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017 z členských zemí OECD byla při přepočtu na koruny (dle aktuálního kurzu ze dne 6. 10. 2018) nejvyšší ve Švýcarsku (161 598 Kč), na Islandu (145 563 Kč), v Norsku (130 319 Kč), v Lucembursku (125 701 Kč), v Dánsku (118 982 Kč), v Austrálii (109 994 Kč), v Nizozemí (109 267 Kč), v Německu (106 151 Kč), v Belgii (101 591 Kč), v USA (98 807 K

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Dispozice zaměstnavatele s nenárokovou složkou mzdy

Související otázky a odpovědi

Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Karanténa a pracovní neschopnost
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Odměny členů orgánů právnických osob
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Náhradní volno a práce ve svátek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny