Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Vydáno: 7 minut čtení

V nominálním vyjádření stoupla průměrná hrubá mzda v členských zemích OECD mezi roky 2011 až 2017 více než v Česku pouze v devíti zemích, inflace však v Česku byla v daném období nižší, takže reálný růst průměrných mezd v Česku je jeden z nejvyšších z vyspělých zemí světa.

Na příznivé ekonomické situaci v Česku profitují i zaměstnanci. Mzdy stoupají celoplošně v celé ekonomice. V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie a na trhu práce je dostatek pracovních příležitostí, zaměstnavatelé jsou tlačeni zvyšovat svým zaměstnancům mzdy. Nejvíce samozřejmě stoupají mzdy odborníkům a kvalifikovaným zaměstnancům. Pro všechny firmy jsou jejich největším aktivem právě jejich zaměstnanci, kteří přináší potřebné kreativní nápady a inovace, které zajistí firmě odbyt i v budoucnu.

Nejvyšší průměrná mzda je ve Švýcarsku

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu v členských zemích OECD v letech 2011 a 2017, a to vždy v národní měně. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017 z členských zemí OECD byla při přepočtu na koruny (dle aktuálního kurzu ze dne 6. 10. 2018) nejvyšší ve Švýcarsku (161 598 Kč), na Islandu (145 563 Kč), v Norsku (130 319 Kč), v Lucembursku (125 701 Kč), v Dánsku (118 982 Kč), v Austrálii (109 994 Kč), v Nizozemí (109 267 Kč), v Německu (106 151 Kč), v Belgii (101 591 Kč), v USA (98 807 Kč), v Rakousku (98 681 Kč), ve Finsku (94 431 Kč), ve Velké Británii (93 052 Kč), ve Švédsku (89 366 Kč) a v Japonsku (85 200 Kč). Nižší průměrná hrubá měsíční mzda než v Česku (29 596 Kč) byla pouze v Chile (25 813 Kč), v Polsku (24 681 Kč), na Slovensku (24 552 Kč), v Maďarsku (23 641 Kč), v Lotyšsku (23 414 Kč), v Turecku (12 192 Kč) a v Mexiku (11 599 Kč).

Tři výše mezd

V tabulce je uvedena hrubá mzda, která je zpravidla sjednána v pracovní smlouvě. Pro zaměstnavatele jsou však nejdůležitějším údajem mzdové náklady. Mzdové náklady jsou ve všech členských zemích OECD vyšší než hrubá mzda, neboť zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance povinné pojistné. Platby na povinném pojistném za zaměstnance jsou přitom citelně vyšší v evropských zemích než v mimoevropských zemích. V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy na zdravotním pojištění a 25 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění, v souhrnu tedy 34 %. Pro zaměstnance je zase nejdůležitějším údajem čistá mzda, kterou od zaměstnavatele obdrží na bankovní účet. Čistá mzda je nižší oproti hrubé mzdě o daň z příjmu a povinné pojistné placené zaměstnancem. Z důvodu rozdílného uplatnění daňových slev mohou mít v praxi dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou odlišně vysokou čistou mzdu.

Pracující penzisté

Zkušení zaměstnanci jsou v úspěšných firmách ceněni, proto ve světě pracuje aktuálně více zaměstnanců v důchodovém věku než v minulosti. V moderních firmách si velmi cení pracovního nadhledu a životních zkušeností. Zaměstnanci, kteří na sobě neustále pracují a mají dostatečné znalosti a dovednosti, nemají problém s uplatněním na trhu práce ani v důchodovém věku. V Česku nejsou žádná pracovní omezení pro starobní důchodce a lze pobírat mzdu a důchod současně.

Kde nejvíce stoupla průměrná mzda

Mezi roky 2011 až 2017 nejvíce stoupla průměrná nominální hrubá mzda z členských zemí OECD v Turecku (o 104,5 %), na Islandu (o 58,2 %), v Chile (o 43,5 %), v Lotyšsku (o 42,9 %), v Estonsku (o 42,8 %), v Maďarsku (o 35,3 %), v Mexiku (o 29,3 %), v Polsku (28,0 %), v Koreji (o 25,3 %) a v Česku (o 20,3 %). V nominální hodnotě byla v roce 2017 průměrná hrubá mzda nižší než v roce 2011 pouze v Řecku, kde vlivem ekonomické krize poklesla o 12,7 %.

V Evropě jsou mzdové rozdíly nižší

Na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne, neboť průměrná mzda je nadhodnocena výší mezd desetiny nejlépe placených zaměstnanců, kterým rostou mzdy nejvíce. Mzdové rozdíly jsou přitom nejvyšší v mimoevropských zemích světa. Česko spolu se zeměmi Skandinávie patří mezi země s nejnižšími mzdovými náklady. Přesto je medián mezd nižší než průměrná mzda o 17 %. Medián mezd je hodnota mzdy přesně uprostřed při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší.

Minimální mzda stoupla více

V nominální hodnotě mezi roky 2011 až 2017 stoupla v Česku více než průměrná hrubá mzda minimální mzda. V roce 2011 činila minimální mzda v Česku 8 000 Kč a v roce 2017 potom 11 000 Kč, v nominální hodnotě se tedy minimální mzda zvýšila o 37,5 %. Minimální mzda v Česku se totiž od 1. ledna 2007 do 1. 8. 2013 nezvyšovala a činila stále 8 000 Kč, proto následně došlo k rychlejšímu každoročnímu růstu minimální mzdy, aby stále dostatečně plnila motivační a ochranářskou funkci. Ve většině západoevropských zemí se minimální mzda zvyšuje každoročně. V roce 2017 byla měsíční minimální mzda z členských zemí Evropské unie nejvyšší v Lucembursku (1 950 EUR), v Irsku (1 563 EUR), v Nizozemí (1 552 EUR), v Belgii (1 532 EUR), ve Francii (1 480 EUR) a v Německu (1 458 EUR).

Nabídka benefitů stoupá

Z důvodů nízké nezaměstnanosti a příznivých ekonomických podmínek mají schopní zaměstnanci dobré podmínky pro změnu zaměstnání a získání lépe placeného místa. Zaměstnanci, kteří touží po změně, mají aktuálně velmi dobré podmínky. Zaměstnavatelé se snaží nové zaměstnance přilákat nejenom zajímavým finančním ohodnocením, ale nabízí i jiné benefity. Moderní zaměstnavatelé nabízejí ve větším měřítku práci z domova nebo zkrácené úvazky. Pro maminky a tatínky s malými dětmi nebo pro zkušené zaměstnance v předdůchodovém věku je zkrácený úvazek vyhledávanou pracovní variantou. Možnost pracovat z domova je lákavá nejenom pro mladé lidi, kteří vítají vysokou míru pracovní svobody, ale i např. pro zaměstnance bydlícího dále od sídla firmy, kterého by každodenní dojíždění do zaměstnání odradilo. Umožnění homeoffice v určitém pro firmu přínosném režimu je mimo jiné možností, jak přilákat do firmy odborníky se vzdálenějším místem bydliště.

Růst nominální průměrné hrubé mzdy v zemích OECD (v letech 2011 až 2017, v %)
Země Měna 2011 2017 Růst (v %)
Turecko TRY 1 642 3 359 104,5 %
Island ISK 469 000 741 976 58,2 %
Chile CLP 542 823 779 164 43,5 %
Lotyšsko EUR 636 909 42,9 %
Estonsko EUR 864 1 234 42,8 %
Maďarsko HUF 220 420 298 221 35,3 %
Mexiko MXN 7 616 9 850 29,3 %
Polsko PLN 3 228 4 131 28,0 %
Korea WON 3 068 062 3 845 025 25,3 %
Česko CZK 24 606 29 596 20,3 %
Austrálie AUD 5 825 6 962 19,5 %
Slovensko EUR 799 952 19,1 %
Nový Zéland NZD 4 116 4 902 19,1 %
Izrael ILS 10 450 12 332 18,0 %
Norsko NOK 40 923 48 139 17,6 %
Rakousko EUR 3 308 3 831 15,8 %
Lucembursko EUR 4 223 4 880 15,6 %
Švédsko SEK 31 359 36 238 15,6 %
Německo EUR 3 608 4 121 14,2 %
Kanada CAD 3 780 4 304 13,9 %
USA USD 3 908 4 416 13,0 %
Irsko EUR 2 689 3 030 12,7 %
Velká Británie GBP 2 840 3 184 12,1 %
Portugalsko EUR 1 351 1 499 11,0 %
Nizozemí EUR 3 857 4 242 10,0 %
Finsko EUR 3 354 3 666 9,3 %
Slovinsko EUR 1 448 1 575 8,8 %
Francie EUR 2 957 3 215 8,7 %
Japonsko JPY 401 782 433 449 7,9 %
Dánsko DKK 32 205 34 459 7,0 %
Itálie EUR 2 406 2 570 6,8 %
Belgie EUR 3 720 3 944 6,0 %
Španělsko EUR 2 126 2 211 4,0 %
Švýcarsko CHF 7 139 7 170 0,4 %
Řecko EUR 1 994 1 741 -12,7 %
Pramen: OECD, Tax Database, Total gross earnings before taxes in national currency and Wirtschfts-und Sozialwissenschftliches Institut (WSI) Deutschland-Mindestlohndatenbank

 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020

Související otázky a odpovědi

Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Neproplacená dovolená
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Práce ve svátek
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Odměny členů orgánů právnických osob
Příplatek za třídnictví
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Náhrada ušlého výdělku
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Dispozice zaměstnavatele s nenárokovou složkou mzdy