Souběh příplatků

Základní informace

Při souběhu práce ve svátek, v neděli, v noci a přesčas atd. jsou příp. nároky na jednotlivé příplatky upraveny samostatně (§ 114 ZP a násl.), poskytnutí jednoho z příplatků nijak neovlivňuje právo zaměstnance na další (souběžné) příplatky. Zaměstnanci tak přísluší kromě dosažené mzdy za vykonanou práci součet příslušných příplatků.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Provizní odměna za práci a svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Délka pracovní doby
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za noční směnu
Mzda řidičů
Práce v sobotu
Výjezd při pracovní pohotovosti
Příplatek za sobotu a neděli
Výpočet dělené směny
Práce ve svátek
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce ve ztíženém prostředí
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek za ztížené pracovní prostředí