Přípravná třída - třídnictví

Plné znění otázky

Náleží paní učitelce v přípravné třídě příplatek za třídnictví?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Práce ve svátek
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část

Související otázky a odpovědi

Příplatek za vedení pro ředitele
Výpočet dělené směny
Platové zařazení ředitele školy
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023

Související předpisy

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních