Příplatek za vedení pro ředitele

Plné znění otázky

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmu z USA
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Zařazení učitele střední školy - praxe
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Platové zařazení ředitele školy
Příplatek za třídnictví
Výpočet dělené směny
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Příplatky a dohoda o provedení práce
Náhradní volno a práce ve svátek
Stanovení platu ředitelce základní školy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Délka pracovní doby
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu

Související předpisy

1/1993 Sb. Ústava České republiky
§ 122, 124 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce