Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Vydáno: 13 minut čtení

1) Výpočet pravděpodobného hodinového průměrného výdělku

Zaměstnavatel pobírá dotace z programu Antivirus A plus z důvodu uzavření provozovny vládním nařízením. Zaměstnancům byla vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Jak vypočítat průměrný výdělek k 1. 4. 2021, když celé první čtvrtletí zaměstnanci pobírali náhradu mzdy, která nevstupuje do výpočtu průměrného výdělku? Zaměstnanci mají sjednanou hodinovou mzdu, prémie ve výši 25 % průměrného výdělku a příplatky, které jim náleží. Vše je upraveno kolektivní smlouvou.

V souladu s právní úpravou je nutné v případě, že se nejedná o nového zaměstnance, určit pravděpodobný výdělek z hrubé mzdy a dalších mzdových složek za výkon práce, kterých by dosáhl, pokud by pracoval. Jedná-li se o hodinovou mzdu, je ještě nutné vzít v úvahu stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu, pokud byla se zaměstnancem sjednána.

Například:

Sjednaná hodinová mzda: 125 Kč, stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin.

Fiktivní sjednaná měsíční mzda: 125 x 4,348 x 40 = 21 740 Kč

Prémie ve výši 25 %: 5 435 Kč

Další příplatkové mzdy (noc, sobota a neděle, svátek): cca 1 200 Kč

Pravděpodobný měsíční výdělek: 21 740 + 5 435 + 1 200 = 28 375 Kč

Pravděpodobný hodinový výdělek 28 375 : 40 : 4,348 = 163,15 Kč

Ke stejnému výsledku se dostaneme i takto:

125 x 1,25 + (1 200 : 40 : 4,348) = 156,25 + 6,899 = 163,149 Kč, zaokr. 163,15 Kč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Souběh příplatků
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Problémy mzdové účetní
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související otázky a odpovědi

Výpočet odstupného
Průměrný čistý měsíční výdělek
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Příplatky a dohoda o provedení práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související komentovaná judikatura

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství

Související judikáty

Zvýšení příjmu ze závislé činnosti