Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech

Vydáno: 24 minut čtení

Svátky lze z hlediska pracovního práva považovat za dobu odpočinku. V tyto dny mohou být zaměstnancům nařízeny jen některé přesně vymezené práce. Specifické je také odměňování práce ve svátek.

Které dny jsou svátkem

Za státní (a ostatní) svátky jsou zákonem vyhlášeny ty dny, které jsou historicky spjaty s nějakou významnou událostí, jež zásadním způsobem politicky, společensky či kulturně ovlivnila existenci, rozvoj a směřování českého národa, a též některé dny, jež jsou spjaty s křesťanskou tradicí. Konkrétně svátky vymezuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Zmiňovaný zákon č. 245/2000 Sb. v ust. § 1 vymezuje jako státní svátky:

 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
 • 8. květen - Den vítězství,
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
 • 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa,
 • 28. září - Den české státnosti,
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

V ust. § 2 zákona jsou následně vymezeny tzv. ostatní svátky:

 • 1. leden - Nový rok,
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí,
 • 1. květen - Svátek práce,
 • 24. prosinec - Štědrý den,
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční,
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

I když je 1. leden vymezen jak v kategorii státních svátků v ust. § 1 zákona, tak v ust. § 2 v kategorii tzv. ostatních svátků, z hlediska pracovního práva je režim stejný a obecně nemá žádný význam pro pracovněprávní účely rozlišování mezi kategoriemi státních svátků a ostatních svátků. Ustanovení § 115 zákoníku práce, které upravuje odměňování za práci ve svátek, se týká obou uvedených druhů svátků (státní svátky, ostatní svátky).

Zákon č. 245/2000 Sb. rozlišuje ještě tzv. významné dny České republiky, kterými jsou: 16. leden - Den památky Jana Palacha, 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu, 21. srpen - Den památky obě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Souběh příplatků
Souběh příplatků
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Provizní odměna za práci a svátek
Státní svátek a zdravotní pojištění
Práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Práce ve svátek a její odměňování
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek v den pracovního klidu
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Příplatek za sobotu a neděli
Práce ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Mzda řidičů
Práce v sobotu
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Výjezd při pracovní pohotovosti
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek

Související předpisy

245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
251/2005 Sb. o inspekci práce