Příplatek za třídnictví

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jak je to s příplatkem za třídnictví. Kdy má být zrušen? Do kdy mají správně tento příplatek pobírat učitelé čtvrtých ročníků, jejichž žáci odmaturují již v květnu např. 2019. Má jim být příplatek za třídnictví odebrán již od měsíce června 2019? Jak je to s ostatními učiteli, má jim být odebrán každý rok příplatek za třídnictví v červenci a opět přiznán až v září? Nebo se jim tento příplatek může ponechat po celou dobu, protože stejně zpravidla čerpají dovolenou, a tudíž se jím tento příplatek proplácí v průměru, i když by jej neměli přiznán. Jde jen zpravidla o přípravný týden. Jak to má správně být? Je zdůvodněním např. i to, že kvůli např. 4 dnům přípravného týdně nebudeme měnit platový výměr? Prosím o sdělení správného postupu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Katalog prací
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Platové paradoxy ve veřejné správě
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Výpočet dělené směny
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Příplatky a dohoda o provedení práce
Náhradní volno a práce ve svátek
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Příplatek za noční a odpolední směnu
Délka pracovní doby
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn

Související předpisy

§ 112, 136 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 8 předpisu 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě