Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Základní informace

Jde o příplatek týkající se všech zaměstnanců bez ohledu na typ provozu a režim směn. Zákoník práce v této souvislosti nijak nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří v sobotu či v neděli pracují výjimečně a zaměstnanci, kterým na sobotu či neděli připadají opakovaně plánované směny. Jeho smyslem je poskytnutí kompenzace za práci v sobotu a v neděli, tj. ve dnech pracovního klidu, podobně jako je tomu při práci v noci, ve svátek, při práci přesčas apod.

§ 141 odst. 2 ZP

Příplatek přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje. Příplatek za práci v sobotu a v neděli se poskytuje za práci od půlnoci do půlnoci (0:00 do 24:00 hod.).  

Příklad:

Zaměstnanec pracuje v noční směně z pátku na sobotu od 18:00 do 6:00 hod. Příplatek za práci v sobotu mu přísluší za 6 hod. (od 0:00 do 6:00 hod.).

Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat tento příplatek místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Výše příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírající plat. Přičemž u platu je výše příplatku stanoven striktně a zaměstnavatelé rozpočtové sféry se od ni nemohou odchýlit. U mzdy je výše příplatku stanovena jako minimální a zaměstnavatelé mzdové sféry mohou sjednat příplatek i v jiné výši.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za noční práci
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Několik poznámek k valorizaci rent
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Výpočet dělené směny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za sobotu a neděli
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023