Vzory

Počet vyhledaných dokumentů: 29
Počet vyhledaných dokumentů: 29
Vztah k právním předpisům § 50 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Ustanovení související: § 51, § 51a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pojmové znaky Rozvázání pracovního poměru, Jednostranné...
Vztah k právním předpisům § 255 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce související ustanovení: § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 256, § 259 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník...
Vztah k právním předpisům § 41, § 34, 44 - 46 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 207 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 139 zák....
Vztah k právním předpisům § 196 až 198 zák. č. 262/2006 Sb. Pojmové znaky rodičovská dovolená, péče o dítě Základní pojmy Důležité osobní překážky v práci - zaměstnavatel omluví nepřítomnost...
Vydáno: 27. 06. 2022
Vztah k právním předpisům § 78 odst. 1 písm. i), § 93, § 114, § 127 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Související právní předpisy: §...
Vydáno: 20. 04. 2022
Vztah k právním předpisům § 4a, § 6, § 7, § 38, § 301 až 303, § 306 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35 zák. č. 89/2012 Sb., občanský...
Mzdový předpis stanovuje podmínky pro poskytování mzdy a odměn za odvedenou práci dle pracovního zařazení zaměstnance. Vztah k právním předpisům § 2, § 3, § 4a, § 113 až §...
Vztah k právním předpisům § 33 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Ustanovení a předpisy související § 11, § 35, § 40, § 73 a 73a zákona č. 262/2006 Sb.,...
Vztah k právním předpisům § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 11 , § 20 , § 35 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35...
Vztah k právním předpisům § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Související ustanovení: § 4a zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce § 44 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník...
Vztah k právním předpisům § 52 odst. 1 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce...
Vztah k právním předpisům § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pojmové znaky...
Vztah k právním předpisům § 33 - 36 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Ustanovení a předpisy související § 20 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35 odst.1 zák.č....
Vztah k právním předpisům § 55 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Předpisy související: § 52 písm. g) , § 58 , 60 až 61 , § 330 zák. č....
Vztah k právním předpisům § 50 až 54 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 57 až 61 , § 67 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce §...
Vztah k právním předpisům § 310 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 311 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,...
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranné jednání o způsobu skončení pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  Vztah k právním předpisům § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce §...
Dohoda o změně pracovní smlouvy se využije v případě, kdy zaměstnavatel či zaměstnance se dohodnou na změně obsahu pracovní smlouvy. Vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo...
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je jednostranné právní jednání, které směřuje ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zaměstnavateli. Prvním důvodem pro okamžité zrušení je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance,...
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty je závazek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém zaměstnanec bude zachovávat vyrovnanou bilanční rovnováhu svěřených hodnot, aby nedošlo např. ke schodku.  Vztah k právním předpisům § 252...