Vzory

Vztah k právním předpisům § 148 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 2045-2047 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Související ustanovení: § 109 , § 145 až 150 zák....
Vydáno: 19. 04. 2020
Dohodu o poskytování smluvní mzdy uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem. Jedná se o sjednanou mzdu, tedy peněžitá či nepeněžité plnění hodnoty, která je poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle...
Vydáno: 11. 12. 2019
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný. V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni,...
Vydáno: 11. 12. 2019
Ve mzdovém výměru stanovuje zaměstnavatel mzdu. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy. Vztah k právním předpisům § 113 odst. 4 , §...
Vydáno: 11. 12. 2019