Dovolená

Prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou. Zaměstnankyně má stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Od 1. 1. 2022 do 14. 4. 2022 byla zaměstnankyně na rodičovské dovolené s 1. dítětem, od 15. 4. 2022 do 16. 9. 2022 čerpala neplacené volno, od 17. 9. 2022 do 1. 4. 2023 čerpala peněžitou pomoc v mateřství v souvislosti s 2. těhotenstvím a narozením 2. dítěte. Od 2. 4. 2023 čerpá rodičovskou dovolenou (a bude ji čerpat až do r. 2025). Prosím o výpočet jejího nároku na řádnou dovolenou. Ona sama si o její čerpání zatím nepožádala, nicméně se domnívám, že jí nárok vznikl. 
Vydáno: 19. 09. 2023
Máme zaměstnance, který má pracovní poměr na dobu určitou - do 31. 10. 2023 a nebude se mu prodlužovat. Od 24. 4. 2023 nastoupil do pracovní neschopnosti. Počítáme, že do zaměstnání už nenastoupí. O kolik hodin mu bude krácená dovolená z důvodu dlouhodobé nemoci? Máme 200 hodin na rok, zaměstnanci byla vypočtena dovolená na 166 hodin. O kolik mu bude dovolená krácená a kolik hodin mu budeme proplácet? 
Vydáno: 19. 09. 2023
Část zaměstnanců pracuje na 7,5 hod denně, tedy 37,5 hod týdně. Druhá část pracuje 11,5 hod denně: jeden týden 3×, druhý týden 4×. Zaměstnanec odpracoval 14 dnů × 11,5 hod., tj. 161 hod, vedoucí směny mu k tomu napsal 11,5 hod. dovolenou, ale ve skutečnosti byl doma 4 dny, a měl by mít tedy dovolenou 4 × 11,5 hod., tj. 46 hod. Ale pak by byl fond pracovní doby 161 hod. plus 46 hod. a neodpovídalo by to 172,5 hod. Jak správně postupovat? 
Vydáno: 06. 09. 2023
Ve firmě máme zaměstnance, který nechce jít na dovolenou a nechce ji ani proplatit, z důvodu že pobírá rentu a dovolená by mu navýšila mzdu a dostal by tak méně peněz. Má podepsat např. čestné prohlášení, nebo mu ji musím proplatit?
Vydáno: 24. 08. 2023
Zaměstnanec je nemocný od 11. 1. 2023, neschopenka bude ukončena 31. 8. 2023. Bude mít nárok na 188 hodin dovolené? Zaměstnanec pracuje 7,5 hodiny týdně a máme u nás 25 dnů (188 hodin) dovolené.
Vydáno: 22. 08. 2023
Zaměstnankyně (úvazek 40 hod. týdně), 4 týdny dovolená. Jaký bude mít nárok na dovolenou; od 01.01.2023 do 28.02.2023 byla na RD, 1.3.2023 nastoupila na PPM, kterou bude čerpat do 12.9.2023. Požádala o poskytnutí dovolené po skončení PPM tj. od 13.9.2023. Jaký bude její nárok na dovolenou? Předem děkuji za odpověď.
Vydáno: 10. 08. 2023
Dříve byla dovolená ve dnech a platilo, že pracovní pohotovost se nedoporučuje v době dovolené, ale ve svátek možná je. Nyní se dovolená počítá již v hodinách, a tudíž lze určit začátek a konec. Je možné nyní sloužit pracovní pohotovost ve dnech dovolené a svátku? Vím, že to není podstatné, ale zaměstnanec to sám chce a ptá se na to. 
Vydáno: 18. 07. 2023
Neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené za rok 2022 ani do 30. 6. 2023, má zaměstnanec v souladu s § 218 odst. 4 zákoníku práce právo určit si čerpání této dovolené sám...
Vydáno: 30. 06. 2023
Naše zaměstnankyně má plný úvazek 40 hod/týden, rovnoměrné rozvržení pracovní doby 5 dní v týdnu, roční nárok na dovolenou 200 hod. (5 týdnů). Nevyčerpaná dovolená z roku 2022 40 hod. PPM čerpá od 28. 12. 2022 do 11. 7. 2023. Po vyčerpání dovolené nastupuje na rodičovskou dovolenou. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou bezprostředně navazující na PPM?
Vydáno: 09. 06. 2023
Je možné v jeden den čerpat 1/2 den dovolené (např. 8-12 hodin), poté pracovat 6 hodin (12-18 hodin) a 2 hodiny uznat jako přesčas. Popř. lze uznat 2 hodiny jako napracované náhradní volno, které se ve stejném měsíci vyčerpá?
Vydáno: 19. 05. 2023
Naše zaměstnankyně má plný úvazek 40 hod./týden, rovnoměrné rozvržení pracovní doby 5 dní v týdnu, roční nárok na dovolenou 200 hod (5 týdnů). PPM čerpá od 12. 11. 2022 do 26. 5. 2023. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou bezprostředně navazující na PPM?
Vydáno: 12. 05. 2023
Zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou dne 7. 3. 2023, termín porodu je naplánován na 23. 4. 202, máme 25 dnů dovolené, tj. 188 hodin. Zaměstnankyně má po ukončení MD zažádat o nástup na dovolenou než nastoupí na RD. Má nárok na celých 188 hodin? 
Vydáno: 18. 03. 2023
Na kolik hodin dovolené bude mít nárok žena, které skončí PPM 5. 5. 2023? Před nástupem na rodičovskou dovolenou chce čerpat dovolenou. Směna je stanovena na 40 hod. týdně (pravidelné rozvržení pracovní doby pondělí - pátek 8 hod. denně). Z roku 2021 jí zbývá 31 hodin nevyčerpané dovolené. Jaký nárok bude mít v roce 2023, aby jí nemusela být žádná převáděna?
Vydáno: 09. 03. 2023
 Naší kolegyni se od 1. 3. 2023 mění typ úvazku a to tak, že od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 měla plný pracovní úvazek s 8hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu) a od 1. 3. 2023 má poloviční pracovní úvazek s 4hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu). V naší firmě máme stanovenou roční výměru dovolené na 5 týdnů. Jaký má naše kolegyně celkový nárok za rok 2023?
Vydáno: 07. 03. 2023
Započítává se ve výši 20násobku jako výkon práce doba, kdy byla maminka na neplaceném volnu do dovršení 4 let dítěte?
Vydáno: 15. 02. 2023
Naše zaměstnankyně má částečný úvazek 20 hod. za týden, roční nárok na dovolenou 100 hod., zůstatek nevyčerpané dovolené k 31. 12. 2022 je 8 hod. Peněžitou podporu v mateřství čerpá od 1. 9. 2022 do 15. 3. 2023. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené?
Vydáno: 28. 01. 2023
Zaměstnankyně s pracovním úvazkem 20 hod za týden, dovolená 4 týdny, byla v pracovní neschopnosti od 2. 3. 2022 do 5. 9. 2022 a následně dne 6. 9. 2022 nastoupila na mateřskou dovolenou. Ta jí skončí 20. 3. 2023. Po ukončení mateřské dovolené zažádá o čerpání dovolené. V roce 2022 čerpala 20 hod. dovolené. Jaká jí náleží dovolená za rok 2022 a za rok 2023?  
Vydáno: 24. 01. 2023
Na kolik dnů dovolené bude mít zaměstnankyně v roce 2023 nárok, když 9. 1. 2023 ukončí MD a nastupuje na RD?
Vydáno: 20. 01. 2023
Náš zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5. 9. 2022. Hned v září 2022 neodpracoval 5 hod. svého úvazku, tato doba tedy byla zaevidována jako neplacené volno. Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod./týdně. Doba dovolené činí 4 týdny. Jaký je nárok na dovolenou za rok 2022, pokud zaměstnanec odpracoval (vč. svátků) 641 hod a čerpal dovolenou ve výši 34 hod. – je to 50 hod. či 53 hod.? Započítá se oněch 5 hod neodpracovaných pro účely dovolené? Druhý zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 3. 10. 2022. Stanovená týdenní pracovní doba je 20 hod./týdně a doba dovolené činí 4 týdnů. Odpracoval 292 hod. (včetně svátků) a čerpal 24 hod. dovolené. Jaký je jeho nárok na dovolenou za rok 2022?
Vydáno: 14. 01. 2023
Zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů k 31. 8. 2022. Dne 12. 8. 2022 nastoupil na nemocenskou, která stále trvá. Do 11. 8. 2022 odpracoval všechny plánované směny (5 × 8 = 40 hod./týden). Celoroční nárok na řádnou dovolenou v délce 5 týdnů – 200 hodin. Dovolená za rok 2022 bude tedy 197 hod.?
Vydáno: 12. 01. 2023