Navigátor

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní cestu dle §
Jedním ze základních znaků závislé práce je její výkon za odměnu. V soukromé sféře je odměnou za práci mzda. Její výše musí odpovídat požadavkům ZP na rovné zacházení, minimální mzdu atd. a musí být vždy zaměstnanci známa předtím, než začne práci vykonávat.
Státní svátky a ostatní svátky, vyjmenované v zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, jsou dle § 91 ZP dny pracovního klidu. Zaměstnavatel na ně sice může rozvrhnout pracovní dobu, vychází se ovšem z toho, že v den svátku budou mít zaměstnanci v běžných případech volno a nepřijdou kvůli tomu o finance. Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou nebo platem se mzda/plat za daný měsíc kvůli volnu ve svátek nesníží. Zaměstnancům odměňovaným hodinovou či úkolovou mzdou, kterým v důsledku svátku mzda ujde, je pak zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu mzdy.