Všechny předpisy

Seznam předpisů

Zobrazeno 10 ze 1353 předpisů

Číslo předpisu Název
142/2021 Sb. Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
143/2021 Sb. Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
144/2021 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
145/2021 Sb. Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
154/2021 Sb. Nařízení ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
588/2020 Sb. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
73/2021 Sb. Usnesení o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
71/2021 Sb. Usnesení o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
38/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
40/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
134/2021 Sb. Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)
129/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
115/2021 Sb. Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
113/2021 Sb. Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)