Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku

Základní informace

Za odpracovanou dobu se považuje i doba práce přesčas. Tu je třeba řádně evidovat a zahrnovat do odpracované doby. Mzdu za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas je pak třeba zahrnovat do hrubé mzdy.

V případě, že je se zaměstnancem sjednána mzda včetně „paušálu“ za práci přesčas, se postupuje jedním ze dvou způsobů:

1. Do odpracované se zahrnuje dohodnutý rozsah práce přesčas
Do odpracované doby se práce přesčas zahrnuje v rozsahu, ke kterému je ve mzdě přihlédnuto. Není tedy rozhodující vykázaná doba práce přesčas, ale práce přesčas zaplacená (zde paušálem). Takto lze ovšem postupovat pouze tehdy, pokud je mzda zaměstnance skutečně přiměřeně navýšena s ohledem na práci přesčas.

Příklad:

Se zaměstnancem je dohodnuto, že v jeho mzdě je přihlédnuto k 150 hod. práce přesčas za rok (tj. 12,5 hod. v měsíci), mzda je v tomto smyslu i navýšena. Do rozhodného období v jednotlivých čtvrtletích by mělo být zahrnuto 3 x 12,5 hod. (37,5 hod.). Tuto dobu je třeba krátit při překážkách v práci a čerpání dovolené, stejně jako se krátí měsíční mzda.

2. Do odpracované se zahrnuje práce přesčas podle evidence odpracované doby
Do odpracované doby se práce přesčas zahrnuje v rozsahu podle evidence odpracované doby. Takto se postupuje tehdy, pokud mzda zaměstnance nebyla přiměřeně navýšena s ohledem na práci přesčas (žádné či jen symbolické navýšení).

Zaměstnavatel musí postupovat tak, aby zaměstnanec nebyl při výpočtu PV ani zvýhodněn, ani poškozen.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Několik poznámek k valorizaci rent
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Práce ve svátek a její odměňování

Související otázky a odpovědi

Minimum příplatku
Výpočet průměrného hodinového výdělku v DPČ
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný čistý výdělek z DPP
Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí
Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře
Navýšení mzdy
Výpočet odstupného
Postup při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Prokazování práce přesčas