Články

Počet vyhledaných dokumentů: 109
Počet vyhledaných dokumentů: 109
 • Článek
V rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelé často setkávají s požadavkem či prosbou odborové organizace, aby jí byl poskytnut dar, a to na různé účely. Ať je to podpora vlastní činnosti, podpora akcí, které odborová organizace pro zaměstnance organizuje, či přímo podpora samotných zaměstnanců, kdy odborová organizace zaměstnance oceňuje například za pracovní výročí, poskytuje jim dárek k významnému životnímu výročí atd. Jak je takovýto dar vlastně právně upraven a jaké má daňové dopady, zejména s ohledem na nově účinný konsolidační balíček?
 • Článek
Přijetím tzv. konsolidačního balíčku, tj. zákona č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, došlo i ke změnám v oblasti mezd a platů. Došlo mimo jiné k omezení daňových slev a nezdanitelných částí základu daně, k velkým změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů, rozšířila se progrese daně z příjmů fyzických osob, znovu se také zavedla sazba nemocenského pojištění pro zaměstnance atd.
Vydáno: 16. 02. 2024
 • Článek
Česko patří mezi členské země OECD, kde se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu liší nejméně. Daňové podmínky pro zaměstnance s nadprůměrnou mzdou jsou v Česku příznivé. Nejvyšší zdanění na straně zaměstnance ze zemí OECD u nadprůměrných mezd je v Belgii, v Německu, v Dánsku a v Itálii.
Vydáno: 21. 04. 2023
 • Článek
Efektivní sazba daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku v rámci zemí OECD jedna z nejnižších, přičemž za rok 2021 byla efektivní sazba daně...
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Senát schválil kompenzační bonus OSVČ, společníci s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou od ledna žádat o...
Vydáno: 23. 12. 2021
 • Článek
Na dani z příjmu fyzických osob ve většině členských zemí odvedou zaměstnanci nejvyšší „daňovou“ částku ze své mzdy. Jak vysoké je zdanění v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD? Jak se liší efektivní sazba daně z příjmu u podprůměrných, průměrných a nadprůměrných mezd?
Vydáno: 24. 09. 2021
 • Článek
Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu, na bankovní účet však obdrží zaměstnanci zpravidla nižší částku, tedy čistou mzdu. V Česku je zaměstnanci mzdovou účetní sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a většinou i daň z příjmu fyzických osob. Jak se liší hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?
Vydáno: 25. 06. 2021
 • Článek
Kompenzační bonus Pokud žádáte o kompenzační bonus, ať už o kompenzační bonus pro OSVČ či společníky malých s. r. o., či pro „dohodáře“, nezapomínejte na související termíny. O kompenzační...
Vydáno: 25. 06. 2021
 • Článek
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového...
Vydáno: 26. 03. 2021
 • Článek
Do nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. byl zaměstnavatel povinen dlužníkovi zabavit daňový bonus bez ohledu na to, jednalo-li se o daňový bonus měsíční nebo roční, pokud byla soudním exekutorem zaslána plátci mzdy exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). V rámci ročního zúčtování za rok 2019 byl zaměstnavatel povinen na tuto exekuci zabavit i případný roční daňový bonus.
Vydáno: 26. 03. 2021
 • Článek
Máme za sebou zpracování lednových mezd, u kterých jsme poprvé aplikovali nová pravidla zdaňování. Nová pravidla, nové sazby daně a novou výši slevy na dani nám přinesl zákon č....
Vydáno: 19. 02. 2021
 • Článek
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za rok 2020 nebude odrážet žádné významné změny zákona o daních z příjmů. Bude ovšem ovlivněno situací kolem covidu-19, a zaměstnavatelé se zřejmě setkají s vyššími částkami přeplatků na zálohách a s častější kompenzací přeplatků na dani a přeplaceného daňového bonusu. Cílem tohoto článku není provést čtenáře podrobně ročním zúčtováním, neboť většina postupů se provádí stejně a bez problémů již více let, ale upozornit na změny, odlišnosti nebo problematické oblasti formou otázek a odpovědí.
Vydáno: 19. 02. 2021
 • Článek
Daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb. Poslední den roku 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a...
Vydáno: 22. 01. 2021
 • Článek
Bylo by skvělé, kdyby alespoň loňský prosinec byl měsícem, který nepřinesl žádné převratné změny v daňovém prostředí, bohužel tomu tak rozhodně není, neboť v době tiskové uzávěrky časopisu ještě nebylo známo, jakým způsobem budeme zdaňovat mzdu v roce 2021, a to se jednalo o druhou polovinu prosince roku 2020.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Ministryně financí promíjí vybraným subjektům daň, příslušenství daně a zálohy na daň V říjnu roku 2020 byly Ministerstvem financí vydány finanční zpravodaje č. 22/2020 a č. 25/2020, smyslem obou...
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých...
Vydáno: 23. 10. 2020
 • Článek
Z členských zemí OECD se nejvíce liší zdanění práce zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu a zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu v Irsku, v Izraeli, v Lucembursku, ve Francii a v Belgii. Naopak Česko patří mezi desítku zemí s nejnižším rozdílem v míře zdanění.
Vydáno: 24. 09. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí V minulých daňových aktualitách jsme vás informovali o tom, že vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o...
Vydáno: 24. 09. 2020
 • Článek
Protikrizový daňový balíček První červencový den letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č....
Vydáno: 24. 07. 2020
 • Článek
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze při splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně. Tyto odpočty jsou bohužel často prováděny v rozporu se zákonnými podmínkami. Zkušenosti z praxe finančních úřadů ukazují, že devět z deseti případů uplatnění této úhrady je provedeno neoprávněně. Jedná se tak o jednu z nejčastějších chyb při uplatnění nezdanitelných částí základu daně.
Vydáno: 25. 05. 2020