Články

 • Článek
Česko patří mezi členské země OECD, kde se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu liší nejméně. Daňové podmínky pro zaměstnance s nadprůměrnou mzdou jsou v Česku příznivé. Nejvyšší zdanění na straně zaměstnance ze zemí OECD u nadprůměrných mezd je v Belgii, v Německu, v Dánsku a v Itálii.
Vydáno: 21. 04. 2023
 • Článek
Efektivní sazba daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku v rámci zemí OECD jedna z nejnižších, přičemž za rok 2021 byla efektivní sazba daně...
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Senát schválil kompenzační bonus OSVČ, společníci s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou od ledna žádat o...
Vydáno: 23. 12. 2021
 • Článek
Na dani z příjmu fyzických osob ve většině členských zemí odvedou zaměstnanci nejvyšší „daňovou“ částku ze své mzdy. Jak vysoké je zdanění v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD? Jak se liší efektivní sazba daně z příjmu u podprůměrných, průměrných a nadprůměrných mezd?
Vydáno: 24. 09. 2021
 • Článek
Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu, na bankovní účet však obdrží zaměstnanci zpravidla nižší částku, tedy čistou mzdu. V Česku je zaměstnanci mzdovou účetní sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a většinou i daň z příjmu fyzických osob. Jak se liší hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?
Vydáno: 25. 06. 2021
 • Článek
Kompenzační bonus Pokud žádáte o kompenzační bonus, ať už o kompenzační bonus pro OSVČ či společníky malých s. r. o., či pro „dohodáře“, nezapomínejte na související termíny. O kompenzační...
Vydáno: 25. 06. 2021
 • Článek
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového...
Vydáno: 26. 03. 2021
 • Článek
Do nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. byl zaměstnavatel povinen dlužníkovi zabavit daňový bonus bez ohledu na to, jednalo-li se o daňový bonus měsíční nebo roční, pokud byla soudním exekutorem zaslána plátci mzdy exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). V rámci ročního zúčtování za rok 2019 byl zaměstnavatel povinen na tuto exekuci zabavit i případný roční daňový bonus.
Vydáno: 26. 03. 2021
 • Článek
Máme za sebou zpracování lednových mezd, u kterých jsme poprvé aplikovali nová pravidla zdaňování. Nová pravidla, nové sazby daně a novou výši slevy na dani nám přinesl zákon č....
Vydáno: 19. 02. 2021
 • Článek
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za rok 2020 nebude odrážet žádné významné změny zákona o daních z příjmů. Bude ovšem ovlivněno situací kolem covidu-19, a zaměstnavatelé se zřejmě setkají s vyššími částkami přeplatků na zálohách a s častější kompenzací přeplatků na dani a přeplaceného daňového bonusu. Cílem tohoto článku není provést čtenáře podrobně ročním zúčtováním, neboť většina postupů se provádí stejně a bez problémů již více let, ale upozornit na změny, odlišnosti nebo problematické oblasti formou otázek a odpovědí.
Vydáno: 19. 02. 2021
 • Článek
Daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb. Poslední den roku 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a...
Vydáno: 22. 01. 2021
 • Článek
Bylo by skvělé, kdyby alespoň loňský prosinec byl měsícem, který nepřinesl žádné převratné změny v daňovém prostředí, bohužel tomu tak rozhodně není, neboť v době tiskové uzávěrky časopisu ještě nebylo známo, jakým způsobem budeme zdaňovat mzdu v roce 2021, a to se jednalo o druhou polovinu prosince roku 2020.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Ministryně financí promíjí vybraným subjektům daň, příslušenství daně a zálohy na daň V říjnu roku 2020 byly Ministerstvem financí vydány finanční zpravodaje č. 22/2020 a č. 25/2020, smyslem obou...
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých...
Vydáno: 23. 10. 2020
 • Článek
Z členských zemí OECD se nejvíce liší zdanění práce zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu a zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu v Irsku, v Izraeli, v Lucembursku, ve Francii a v Belgii. Naopak Česko patří mezi desítku zemí s nejnižším rozdílem v míře zdanění.
Vydáno: 24. 09. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí V minulých daňových aktualitách jsme vás informovali o tom, že vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o...
Vydáno: 24. 09. 2020
 • Článek
Protikrizový daňový balíček První červencový den letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č....
Vydáno: 24. 07. 2020
 • Článek
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze při splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně. Tyto odpočty jsou bohužel často prováděny v rozporu se zákonnými podmínkami. Zkušenosti z praxe finančních úřadů ukazují, že devět z deseti případů uplatnění této úhrady je provedeno neoprávněně. Jedná se tak o jednu z nejčastějších chyb při uplatnění nezdanitelných částí základu daně.
Vydáno: 25. 05. 2020
 • Článek
Za účelem zmírnění zvýšených dopadů mimořádné události související se šířením viru SARS-CoV-2 na daňové subjekty, byla přijata řada opatření, která slouží k eliminaci negativních důsledků spojených s daňovou zátěží mimo jiné i plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Vydáno: 25. 05. 2020
 • Článek
Novela daňového řádu postupuje do Senátu Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), která je v Parlamentu projednávána jako sněmovní tisk č. 580, byla 12. února...
Vydáno: 20. 03. 2020