Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) - rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Těmto zaměstnancům bude od 1.1.2019 náležet zvláštní příplatek za "směnnost" podle vyhlášky 341/2017, § 8 (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem "soustavnost" a "obslužná péče" ve vazbě na nezdravotnické pracovníky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Katalog prací
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Práce ve svátek
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část

Související otázky a odpovědi

Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Přípravná třída - třídnictví
Výpočet dělené směny
Příplatek za třídnictví
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Stanovení platu ředitelce základní školy
Délka pracovní doby
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023

Související předpisy

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě