Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Základní informace

Jde o příplatek poskytovaný jako kompenzace při výkonu práce ve ztíženém pracovním prostředí, což je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Výše tohoto příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírajících plat.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za noční práci
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Práce přesčas a její proplacení
Délka pracovní doby
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Náhradní volno a práce ve svátek
Příplatek za práci v noci
Zvláštní příplatek podle § 129 zákoníku práce
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za dělenou směnu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli