Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Základní informace

Jde o příplatek poskytovaný jako kompenzace při výkonu práce ve ztíženém pracovním prostředí, což je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Výše tohoto příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírajících plat.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za noční práci
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Mantinely odměňování v soukromé sféře

Související otázky a odpovědi

Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Délka pracovní doby
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatek za práci v noci
Zvláštní příplatek podle § 129 zákoníku práce
Náhradní volno a práce ve svátek
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek
Proplacení svátků ve mzdě