Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Vydáno: 18 minut čtení

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle ZNP. Jinými slovy: pokud zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění, není překročena podpůrčí doba a zaměstnání trvá.

Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč.

Karenční doba zrušena

Zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, došlo ke zrušení karenční doby u nemocenské s účinností od 1. 7. 2019. Tím došlo ke sjednocení nároku na náhradu mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti a karantény za prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN.

Při nařízené karanténě náležela náhrada mzdy i za první 3 pracovní dny jejího trvání již od roku 2009.

Počátek DPN

Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn.

Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. (Zaměstnavatel je povinen posunout počátek DPN na následující den.) Takto bude posuzován i případ, kdy zaměstnanec odpracuje celou směnu a poté je v tomto dni hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem.

Nárok na výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nevznikne v době:

  • kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté na žádost zaměstnance, pokud pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno,
  • stávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky,
  • kdy je zaměstnanec ve vazbě nebo vykonává trest odnětí svobody, přes

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Úmrtí blízké osoby
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přestěhování

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru a dobrá víra zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy při DPN
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhrada mzdy u DPN
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu