Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz

Plné znění otázky

Zaměstnanci odměňovaní hodinovou mzdou, pracující na odpolední a noční směny v potravinářské výrobě mají začátek pracovního týdne v neděli odpoledne/večer. V případě, že připadne státní svátek na pondělí, zaměstnanci mají volno v neděli (není je potřeba do výroby, protože máme v pondělí ve svátek zavřené obchody). V pondělí ve svátek pracují, ale i tak jim kvůli němu odpadla jedna směna. Jak jim správně nastavit náhrady? Náleží jim náhrada za svátek + náhradní volno za práci ve svátek v tu neděli? Může se stát, že v ten svátek odpracují víc, než 8 hodin své pracovní doby. V tom případě jim náleží náhrada za svátek + náhradní volno za práci ve svátek v rozsahu celé odpracované směny (například 10 hodin)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Pracovní pohotovost
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Výpočet dělené směny
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za vedení pro ředitele
Délka pracovní doby
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Práce ve ztíženém prostředí
Náhradní volno a práce ve svátek
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatek za třídnictví
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
DPP a práce o víkendech

Související předpisy

§ 91 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce