Novinky

Počet vyhledaných dokumentů: 37
Počet vyhledaných dokumentů: 37
Digitální technologie přinášejí do pracovního procesu nespočet zlepšení, zrychlují výrobní i řídicí procesy, poskytují lepší přehled o všech aktivitách. Na pracovištích se stále častěji setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální a rozšířenou realitou, která je využívána mimo jiné i ke školení zaměstnanců. 
Oblastní inspektoráty práce dokončily za období leden až duben letošního roku již 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové...
Vydáno: 22. 05. 2023
Digitalizace mění svět práce a vyžaduje nová řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA realizuje výzkumný program, který poskytne spolehlivé informace o potenciálních dopadech digitalizace...
Vydáno: 09. 05. 2023
Dne 1. ledna 2023 vešlo v platnost nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Samotný návrh...
Vydáno: 20. 03. 2023
Vážení čtenáři, přinášíme vám výběr článků a otázek & odpovědí na aktuální téma pracovnělékařské služby. Články Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách (JUDr. Eva Dandová) Změny v oblasti pracovnělékařských služeb...
Vydáno: 21. 02. 2023
Podle statistik Státního úřadu inspekce práce se nejvíce pracovních úrazů přihodí během prvního pracovního dne v týdnu, tedy v pondělí, druhým rizikovým dnem je úterý a počty pracovních úrazů klesají...
Vydáno: 28. 11. 2022
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na svých webových stránkách uveřejnila diskusní dokument, který se věnuje dopadům dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloze BOZP. Dle...
Vydáno: 26. 05. 2022
Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru...
Vydáno: 11. 03. 2022
Zpomalit šíření koronaviru mají od 1. 11. 2021 nová vládní opatření. Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor (ne pouze roušku) ve všech vnitřních prostorách pracoviště. Respirátor nemusí nosit zaměstnanci tam,...
Vydáno: 05. 11. 2021
Aby naše těla dobře fungovala, potřebují pohyb: zamezení statickým polohám je důležité pro prevenci muskuloskeletálních poruch a dalších zdravotních problémů. Dlouhé sezení a stání při práci je tématem dvou nových...
Vydáno: 18. 08. 2021
Srdečně zveme na jubilejní 10. ročník odborné konference k pracovnímu právu. Jak bude vypadat nový normál v pracovním právu? Mezi tématy budou novinky z judikatury, pracovnělékařské služby a uznávání nemocí...
Vydáno: 06. 08. 2021
Senát podpořil nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům.  S ohledem na technický pokrok bylo třeba platnou...
Vydáno: 11. 06. 2021
Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, následně byl usnesením vlády č. 314 nouzový...
Vydáno: 13. 04. 2021
Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54 a č. 137 od 15. února 2021 Usnesením vlády...
Vydáno: 17. 02. 2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 137 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v...
Vydáno: 15. 02. 2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 54 o přijetí krizového opatření   V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda...
Vydáno: 19. 01. 2021
Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 usnesením č. 1049 o přijetí krizového opatření umožnila od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb,...
Vydáno: 11. 12. 2020
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila kampaň na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Kampaň se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy...
Vydáno: 29. 10. 2020
Firmy a podniky se od 20. 10. 2020 mohou hlásit do evropské soutěže Ceny za správnou praxi, ve které se hodnotí projekty na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ...
Vydáno: 21. 10. 2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v...
Vydáno: 20. 10. 2020