Výpočet dělené směny

Plné znění otázky

Budeme provozovat pod obcí poštu a pracovnice bude na 40 hodin týdně, ale bude mít dělenou směnu. Bude v 7 třídě, platový stupeň 12. Plat 27.260 Kč, os. hodnocení 5 000 Kč. Jakým způsobem vypočítám výši příplatku za dělenou směnu? Bude mít otevřeno dopoledne a odpoledne, s přerušením 2 až 3 hodiny (ještě se bude domlouvat). Otevřeno bude pondělí až pátek. Jak vypočítám, jaký bude mít příplatek za dělenou směnu? A hlavně v prvním čtvrtletí ( nastoupí od 1. února 2023).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Pracovní pohotovost
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Práce ve svátek
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Katalog prací
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Zdaňování pronájmu § 9
Příplatek za vedení pro ředitele
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Platové zařazení ředitele školy
Příplatek za třídnictví
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Příplatek za noční a odpolední směnu
Délka pracovní doby
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce