Práce v noci

Je možné v jeden den čerpat 1/2 den dovolené (např. 8-12 hodin), poté pracovat 6 hodin (12-18 hodin) a 2 hodiny uznat jako přesčas. Popř. lze uznat 2 hodiny jako napracované náhradní volno, které se ve stejném měsíci vyčerpá?
Vydáno: 19. 05. 2023
Jsem externí mzdová účetní výrobní organizace, která má v provozním řádu přesné určení pracovní dobu u směn. U dělníků ve výrobě mají přesně určené hodiny – třísměnný provoz a pracovníci THP - pracovní doba od 7:00-15:30 (30 min. přestávka). Někteří THP pracovníci chodí do zaměstnání např. na 5:00 hodinu nebo si posunou směnu, ta že odchází v 17:00 hod. Jak se posuzují příplatky za noční nebo odpolední směnu? Podle mého názoru v takovém případě THP pracovník nemá nárok na příplatek za noční nebo odpolední směnu. V této organizaci je názor, že nárok na příplatky mají. Můžete mi prosím Vás poradit, jak to je správně? A jak se posuzují příplatky za noční nebo odpoledním směnu u řidiče kamionu, který vyjíždí z důvodu přetížené dopravy např. už ve 3 hodiny ráno?
Vydáno: 16. 01. 2023
Jak je to s uvedeným příkladem zaměstnance? Pokud zaměstnanec odpracuje každý den 0,75 hod v noci ( 5:15 - 6:00), jedná se o zaměstnance pracujícího v noci, protože odpracuje každý týden 3,75 hod. v noci a za 26 týdnů by to bylo 97,5 hodin? Nebo by to musely být 3 hodiny v jedné směně během 24 hodin a pak v tomto případě se nebude jednat o zaměstnance pracujícího v noci? 
Vydáno: 15. 07. 2022
Jsme příspěvková organizace, kde máme své závodní stravování. Obědy se vydávají v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Ovšem vrátní, kteří pracují v nepřetržitém režimu a mají i noční směny v době od 17:00 - do 7:00 hod., nemají možnost využít tohoto závodního stravování. Mohou si zakoupit stravenku pouze za neděli, kdy je kuchyně zavřena. Může organizace těmto zaměstnancům zajistit stravenky i na dny, kdy mají noční směny? 
Vydáno: 02. 09. 2020
  • Článek
Jak je z nadpisu patrné, noční práce a zaměstnanec pracující v noci jsou dvě různé kategorie, které je třeba od sebe odlišovat. Vzhledem k tomu, že práce „v noci“ představuje nejenom zásah do soukromí zaměstnance, ale rovněž má vliv na uspokojování jeho fyziologických potřeb, konkrétně spánku, je zaměstnanci při výkonu takové práce v různých souvislostech poskytována zvýšená ochrana.
Vydáno: 01. 02. 2019
V našem závodě je směnný pracovní režim. Ranní směna od 6 do 18 hod. V závodě bude poskytnut jeden oběd a za odpolední jedna stravenka. Může to tak být? Noční směna je od 18 hod. do 6 hod. - budou poskytnuty dvě stravenky, protože jídlo v tuto dobu nebude. A příplatek za noční směnu od 22 do 6 hod. bude za 8 hod. Jestliže zaměstnanec pracuje 12 hod. má nárok na dvě přestávky v délce 30min a budeme mu platit 11 hod.?
Vydáno: 31. 01. 2019
Základní informace Někteří zaměstnanci pravidelně, někteří jen nahodile vykonávají práci v noční době. Tou je doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Práce v noční době se promítá jednak do odměňování (ve vazbě na poskytování mzdy nebo příplatku k platu za noční práci), jednak do pracovní doby, doby odpočinku a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím definice zaměstnance pracujícího v noci. Až na výjimky je zaměstnavateli zakázáno zaměstnávat prací v noci mladistvé zaměstnance.
Vydáno: 27. 12. 2018
  • Článek
Jednou z nárokových složek mzdy, kterou dostává zaměstnanec za svoji práci, je též příplatek za noční práci dle ustanovení § 116 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a příplatek za práci v sobotu a v neděli dle ustanovení § 118 téhož právního předpisu. Nárokové jsou zmíněné příplatky proto, že zaměstnanci na ně vzniká nárok, pokud vykoná práci v noční době (tj. v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin), resp. se tak stane v kalendářní dny odpovídající sobotě a neděli, které se v našich končinách berou obecně jako dny pracovního klidu.
Vydáno: 30. 04. 2018
Jak je to s příplatkem za noční směnu, pokud zaměstnanci pracují od 6 do 18 hod.? Platíme 11 hodin, 1 hodina je přestávka. Příplatek za noční směnu je od 22 hod. Máme zaplatit příplatek za noční 8 hodin nebo 7,5 hodin? 
Vydáno: 19. 04. 2017
  • Článek
Obecná pravidla pro každou práci v noci Ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce (dále též ZP) vymezuje noční práci jako práci konanou v noční době, tj....
Vydáno: 25. 11. 2016