Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Vydáno: 12 minut čtení

K datu 1. ledna 2020 musejí zbystřit pozornost jak zaměstnavatelé, tak samoplátecké skupiny pojištěnců, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Všech těchto plátců pojistného, jakož i skupiny tzv. státních pojištěnců a potažmo zdravotních pojišťoven se bezprostředně dotýká další zvýšení povinných, resp. minimálních plateb. Na co se musejí jednotlivé subjekty připravit?

Nová hodnota minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy na částku 14 600 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění například dopočet a doplatek pojistného do zákonného minima, maximální částku pro takzvané nekolidující zaměstnání a další níže vysvětlené platby zdravotního pojištění.

Porovnání údajů ve zdravotním pojištění v roce 2019 a od 1. 1. 2020

Rok 2019 od 1. 1. 2020

Minimální měsíční vyměřovací základ zaměstnance

13 350 Kč

14 600 Kč

Maximálně přípustná hranice příjmu u tzv. nekolidujícího zaměstnání

6 675 Kč

7 300 Kč

Rozhodná částka pro povinnost zaměstnavatele platit pojistné u osob vyjmenovaných v § 5 písm. a) v bodech 4. – 6. zákona č. 48/1997 Sb.

3 000 Kč

3 000 Kč

Platba pojistného osobou bez zdanitelných příjmů

1 803 Kč

1 971 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

16 349,50 Kč

1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Oprava mezd
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
262/2006 Sb., zákoník práce
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů