Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Při výkonu kontrolní činnosti se zdravotní pojišťovny zaměřují zejména na to, zda je při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ zaměstnance, nebo zda má zaměstnavatel relevantní důvod k tomu, aby příslušné minimum dodržet nemusel. Proto musí zaměstnavatel kontrolnímu orgánu řádně doložit, že je k odvodu pojistného ze skutečně dosaženého příjmu (tedy nižšího než povinné minimum) oprávněn.

Je pravdou, že pouze z předloženého Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele zdravotní pojišťovna nezjistí výši vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců. Výjimkou je v tomto směru pouze situace, kdy má zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci jen jednoho zaměstnance.

Odvod pojistného ze skutečně dosaženého příjmu

Při příjmu nižším než 15 200 Kč musí v roce 2021 zaměstnavatel (resp. mzdová účetní) vědět, zda zaměstnanec nespadá do některé ze skupin osob, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pokud zaměstnanec některou ze zde vyjmenovaných podmínek splňuje, pak může být vyměřovací základ zaměstnance nižší než aktuálně platné minimum, což je:

  • částka 15 200 Kč při zaměstnání trvajícím po celý kalendářní měsíc, nebo
  • příslušná poměrná část, snížená z důvodů uvedených v ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb.

To znamená, že ze skutečné výše příjmu (nižší než minimum) se odvede p

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Oprava mezd
Odměna učni na praxi