263/2018 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Schválený:
263/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2018,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl.I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se číslo "400" nahrazuje číslem "500".
2. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1 300 Kč,
b) II. 750 až 2 500 Kč,
c) III. 1 250 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.
(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.".
3. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                 I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 9 200 I 9 990 I 10 830 I 11 720 I 12 710 I 13 800 I 14 960 I 16 230 I 17 600 I 19 110 I 20 720 I 22 470 I 24 350 I 26 420 I 28 700 I 31 120 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 9 530 I 10 350 I 11 230 I 12 170 I 13 190 I 14 310 I 15 530 I 16 830 I 18 290 I 19 820 I 21 520 I 23 330 I 25 280 I 27 430 I 29 780 I 32 280 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 9 910 I 10 750 I 11 650 I 12 640 I 13 710 I 14 840 I 16 110 I 17 490 I 18 970 I 20 580 I 22 330 I 24 210 I 26 250 I 28 460 I 30 920 I 33 500 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 10 270 I 11 150 I 12 110 I 13 120 I 14 230 I 15 420 I 16 720 I 18 130 I 19 690 I 21 350 I 23 170 I 25 120 I 27 230 I 29 540 I 32 080 I 34 760 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 10 660 I 11 580 I 12 550 I 13 590 I 14 770 I 15 990 I 17 350 I 18 830 I 20 430 I 22 180 I 24 020 I 26 040 I 28 260 I 30 650 I 33 270 I 36 080 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 11 080 I 12 000 I 13 040 I 14 140 I 15 320 I 16 620 I 18 010 I 19 550 I 21 200 I 23 030 I 24 950 I 27 050 I 29 320 I 31 820 I 34 540 I 37 450 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 11 490 I 12 480 I 13 540 I 14 660 I 15 910 I 17 240 I 18 680 I 20 270 I 22 010 I 23 880 I 25 900 I 28 060 I 30 430 I 33 010 I 35 840 I 38 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 11 930 I 12 960 I 14 030 I 15 210 I 16 500 I 17 880 I 19 400 I 21 030 I 22 830 I 24 770 I 26 860 I 29 130 I 31 590 I 34 270 I 37 190 I 40 300 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 12 390 I 13 440 I 14 580 I 15 810 I 17 150 I 18 560 I 20 140 I 21 820 I 23 700 I 25 730 I 27 890 I 30 210 I 32 760 I 35 550 I 38 600 I 41 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 12 850 I 13 950 I 15 110 I 16 380 I 17 780 I 19 260 I 20 910 I 22 660 I 24 600 I 26 690 I 28 940 I 31 360 I 34 010 I 36 890 I 40 030 I 43 400 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 13 340 I 14 480 I 15 690 I 17 000 I 18 460 I 19 990 I 21 710 I 23 510 I 25 510 I 27 690 I 30 030 I 32 550 I 35 280 I 38 290 I 41 550 I 45 040 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 13 840 I 15 050 I 16 320 I 17 640 I 19 160 I 20 720 I 22 550 I 24 400 I 26 500 I 28 750 I 31 170 I 33 780 I 36 620 I 39 720 I 43 130 I 46 740 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                 I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4      I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 9 530 I 10 350 I 11 210 I 12 150 I 13 160 I 14 270 I 15 480 I 16 800 I 18 230 I 19 760 I 21 480 I 23 270 I 25 230 I 27 380 I 29 710 I 32 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 9 870 I 10 730 I 11 630 I 12 620 I 13 700 I 14 830 I 16 060 I 17 450 I 18 900 I 20 510 I 22 280 I 24 130 I 26 190 I 28 400 I 30 830 I 33 460 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 10 240 I 11 150 I 12 070 I 13 090 I 14 200 I 15 390 I 16 680 I 18 110 I 19 630 I 21 300 I 23 160 I 25 060 I 27 180 I 29 490 I 32 000 I 34 710 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 10 620 I 11 550 I 12 540 I 13 580 I 14 750 I 15 980 I 17 310 I 18 800 I 20 370 I 22 110 I 24 010 I 25 980 I 28 190 I 30 590 I 33 210 I 36 020 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 11 050 I 12 000 I 13 010 I 14 100 I 15 300 I 16 580 I 17 970 I 19 510 I 21 140 I 22 940 I 24 910 I 26 980 I 29 260 I 31 740 I 34 460 I 37 370 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 11 480 I 12 450 I 13 490 I 14 620 I 15 880 I 17 190 I 18 650 I 20 270 I 21 930 I 23 790 I 25 860 I 28 000 I 30 360 I 32 920 I 35 750 I 38 770 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 11 900 I 12 940 I 14 010 I 15 190 I 16 470 I 17 850 I 19 340 I 21 020 I 22 790 I 24 700 I 26 840 I 29 060 I 31 500 I 34 180 I 37 100 I 40 230 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 12 350 I 13 420 I 14 550 I 15 750 I 17 100 I 18 520 I 20 060 I 21 810 I 23 640 I 25 620 I 27 840 I 30 170 I 32 690 I 35 460 I 38 520 I 41 750 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 12 810 I 13 920 I 15 100 I 16 350 I 17 750 I 19 220 I 20 830 I 22 630 I 24 520 I 26 600 I 28 880 I 31 290 I 33 920 I 36 820 I 39 970 I 43 320 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 13 330 I 14 470 I 15 670 I 16 970 I 18 430 I 19 950 I 21 590 I 23 500 I 25 460 I 27 590 I 29 970 I 32 480 I 35 210 I 38 200 I 41 490 I 44 930 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 13 810 I 14 990 I 16 270 I 17 610 I 19 140 I 20 710 I 22 440 I 24 410 I 26 420 I 28 650 I 31 110 I 33 700 I 36 530 I 39 650 I 43 040 I 46 660 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 14 350 I 15 570 I 16 890 I 18 270 I 19 870 I 21 490 I 23 280 I 25 330 I 27 420 I 29 740 I 32 290 I 34 970 I 37 920 I 41 140 I 44 650 I 48 420 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                           Platová třída                             I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 11 920 I 12 930 I 14 010 I 15210 I 16 470 I 17 860 I 19 390 I 21 040 I 22 800 I 24 790 I 26 840 I 29 100 I 31 590 I 34 280 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 12 400 I 13 410 I 14 560 I 15 810 I 17 100 I 18 550 I 20 120 I 21 830 I 23 650 I 25 710 I 27 850 I 30 220 I 32 770 I 35 580 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 12 870 I 13 930 I 15 100 I 16 400 I 17 750 I 19 240 I 20 900 I 22 660 I 24 570 I 26 710 I 28 930 I 31 370 I 34 020 I 36 930 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 13 340 I 14 470 I 15 660 I 17 020 I 18 430 I 19 980 I 21 690 I 23 510 I 25 500 I 27 700 I 29 990 I 32 530 I 35 290 I 38 310 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 13 840 I 15 020 I 16 270 I 17 650 I 19 130 I 20 750 I 22 520 I 24 400 I 26 470 I 28 750 I 31 130 I 33 760 I 36 630 I 39 760 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 14 350 I 15 580 I 16 870 I 18 330 I 19 840 I 21 520 I 23 370 I 25 300 I 27 450 I 29 840 I 32 310 I 35 030 I 37 990 I 41 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 14 930 I 16 170 I 17 530 I 19010 I 20 590 I 22 310 I 24 270 I 26 280 I 28 490 I 30 950 I 33 530 I 36 350 I 39 470 I 42 800 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 15 490 I 16 780 I 18 170 I 19 750 I 21 360 I 23 150 I 25 180 I 27 280 I 29 570 I 32 140 I 34 790 I 37 730 I 40 920 I 44 440 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 16 050 I 17 410 I 18 870 I 20 480 I 22 190 I 24 040 I 26 110 I 28 290 I 30 680 I 33 340 I 36 110 I 39 130 I 42 470 I 46 120 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 16 690 I 18 090 I 19 590 I 21 280 I 23 020 I 24 930 I 27 120 I 29 370 I 31 850 I 34 600 I 37 480 I 40 630 I 44 090 I 47 860 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 17 300 I 18 760 I 20 320 I 22 090 I 23 890 I 25 890 I 28 160 I 30 490 I 33 060 I 35 870 I 38 890 I 42 140 I 45 760 I 49 650 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 17 960 I 19 490 I 21 070 I 22 920 I 24 800 I 26 860 I 29 230 I 31 630 I 34 320 I 37 250 I 40 350 I 43 750 I 47 480 I 51 510 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I          Platová třída           I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
    I  1  I  do 1 roku  I 31 920 I 33 980 I 38 400 I 41 010 I 43 560 I 46 340 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 32 830 I 34 990 I 39 500 I 42 130 I 44 800 I 47 680 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 33 850 I 36 060 I 40 640 I 43 310 I 46 090 I 49 070 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 34 830 I 37 120 I 41 810 I 44 530 I 47 400 I 50 520 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 35 870 I 38 260 I 43 040 I 45 800 I 48 790 I 51 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 36 960 I 39 430 I 44 310 I 47 100 I 50 210 I 53 520 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 38 110 I 40 660 I 45 630 I 48 510 I 51 690 I 55 140 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 39 270 I 41 940 I 47 000 I 49 900 I 53 250 I 56 820 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 40 460 I 43 240 I 48 410 I 51 380 I 54 850 I 58 530 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 41 730 I 44 600 I 49 900 I 52 910 I 56 500 I 60 320 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 43 030 I 46 030 I 51 440 I 54 500 I 58 220 I 62 190 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 44 400 I 47 490 I 53 020 I 56 150 I 59 990 I 64 130 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                     Platová třída                      I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 2 let  I 13 550 I 14 700 I 15 900 I 17 230 I 21 840 I 27 300 I 27 530 I 28 020 I 28 630 I 29 320 I 30 410 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 6 let  I 14 050 I 15 230 I 16 560 I 17 930 I 22 470 I 27 540 I 27 780 I 28 510 I 29 230 I 30 210 I 31 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 12 let  I 14 930 I 16 240 I 17 620 I 19 190 I 23 060 I 27 860 I 28 210 I 28 880 I 30 400 I 31 480 I 33 550 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 19 let  I 15 970 I 17 340 I 18 840 I 20 390 I 24 120 I 28 440 I 29 080 I 29 960 I 31 670 I 33 790 I 36 340 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 27 let  I 16 980 I 18 470 I 20 060 I 21 820 I 25 190 I 29 320 I 30 000 I 31 220 I 33 640 I 36 380 I 39 920 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 32 let  I 18 430 I 20 040 I 21 720 I 23 600 I 26 980 I 30 820 I 31 660 I 32 950 I 36 460 I 39 380 I 43 150 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I nad 32 let  I 18 950 I 20 570 I 22 320 I 24 260 I 27 750 I 31 520 I 32 340 I 33 840 I 37 330 I 40 370 I 44 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
                                                              ".
4. V příloze č. 6 I. skupině bodě 1 se slova " , třísměnného nebo nepřetržitého" zrušují.
5. V příloze č. 6 I. skupině se doplňuje bod 8, který zní:
"8. Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.".
6. V příloze č. 6 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:
"1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.".
Dosavadní body 1 až 9 se označují jako body 2 až 10.
7. V příloze č. 6 ve III. skupině bod 9 zní:
"9. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích
9.1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,
9.2. v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.".
8. V příloze č. 6 ve III. skupině se doplňuje bod 10, který zní:
"10. Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.".
9. V příloze č. 6 ve IV. skupině bod 1 zní:
"1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu
1.1. v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,
1.2. ve zpravodajských službách.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl.II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb. a nařízení vlády č. 342/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se číslo "400" nahrazuje číslem "500".
2. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1 300 Kč,
b) II. 750 až 2 500 Kč,
c) III. 1 250 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.
(3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.".
3. Přílohy č. 2 a 3 znějí:
 
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                       Platová třída                         I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 13 160 I 14 270 I 15 480 I 16 800 I 18 230 I 19 760 I 21 480 I 23 630 I 26 480 I 30 170 I 34 700 I 40 240 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 13 700 I 14 830 I 16 060 I 17 450 I 18 900 I 20 510 I 22 280 I 24 510 I 27 440 I 31 280 I 35 970 I 41 720 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 14 200 I 15 390 I 16 680 I 18 110 I 19 630 I 21 300 I 23 160 I 25 470 I 28 510 I 32 520 I 37 380 I 43 370 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 14 750 I 15 980 I 17 310 I 18 800 I 20 370 I 22 110 I 24 010 I 26 410 I 29 590 I 33 730 I 38 790 I 44 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 15 300 I 16 580 I 17 970 I 19 510 I 21 140 I 22 940 I 24 910 I 27 420 I 30 700 I 34 990 I 40 240 I 46 670 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 15 880 I 17 190 I 18 650 I 20 270 I 21 930 I 23 790 I 25 860 I 28 450 I 31 860 I 36 310 I 41 750 I 48 440 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 16 470 I 17 850 I 19 340 I 21 020 I 22 790 I 24 700 I 26 840 I 29 530 I 33 080 I 37 700 I 43 350 I 50 280 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 17 100 I 18 520 I 20 060 I 21 810 I 23 640 I 25 620 I 27 840 I 30 630 I 34 310 I 39 120 I 44 980 I 52 170 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 17 750 I 19 220 I 20 830 I 22 630 I 24 520 I 26 600 I 28 880 I 31 770 I 35 580 I 40 550 I 46 650 I 54 110 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 18 430 I 19 950 I 21 590 I 23 500 I 25 460 I 27 590 I 29 970 I 32 970 I 36 920 I 42 100 I 48 420 I 56 140 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 19 140 I 20 710 I 22 440 I 24 410 I 26 420 I 28 650 I 31 110 I 34 210 I 38 320 I 43 680 I 50 240 I 58 260 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 19 870 I 21 490 I 23 280 I 25 330 I 27 420 I 29 740 I 32 290 I 35 530 I 39 790 I 45 340 I 52 150 I 60 500 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I          Platová třída          I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 31 920 I 33 980 I 38 400 I 41 010 I 43 560 I 46 340 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 32 830 I 34 990 I 39 500 I 42 130 I 44 800 I 47 680 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 33 850 I 36 060 I 40 640 I 43 310 I 46 090 I 49 070 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 34 830 I 37 120 I 41 810 I 44 530 I 47 400 I 50 520 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 35 870 I 38 260 I 43 040 I 45 800 I 48 790 I 51 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 36 960 I 39 430 I 44 310 I 47 100 I 50 210 I 53 520 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 38 110 I 40 660 I 45 630 I 48 510 I 51 690 I 55 140 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 39 270 I 41 940 I 47 000 I 49 900 I 53 250 I 56 820 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 40 460 I 43 240 I 48 410 I 51 380 I 54 850 I 58 530 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 41 730 I 44 600 I 49 900 I 52 910 I 56 500 I 60 320 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 43 030 I 46 030 I 51 440 I 54 500 I 58 220 I 62 190 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 44 400 I 47 490 I 53 020 I 56 150 I 59 990 I 64 130 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
4. V příloze č. 4 I. skupině bodě 1 se slova " , třísměnném nebo nepřetržitém" zrušují.
5. V příloze č. 4 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:
"1. Služba vykonávaná střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.".
Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl.III
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje číslem "14".
2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
3. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo státního zástupce".
4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se v bodě 3 za slova "soudního jednání" vkládají slova "nebo jednání státního zastupitelství" a na konci textu bodu se doplňují slova "nebo z jednání státního zastupitelství".
5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 8. platové třídě se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
6. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 9. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:
"5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.
6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.".
7. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě bod 3 zní:
"3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.".
8. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.".
9. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 2.
10. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 12. platové třídě bod 3 zní:
"3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.".
11. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě bod 2 zní:
"2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.".
12. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.".
13. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se doplňuje 14. platová třída, která zní:
"
14. platová třída
1. Vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.
2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
14. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 ve 12. platové třídě bod 2 zní:
"2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.".
15. V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.01 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.