Překážky v práci na straně zaměstnavatele

U nepřetržitých provozů máme nastavené noční směny od 18.00-6.00, platíme 11 hod. Máme rozepsanou směnu na sobotu 29. 10. 2022 (18.00 - 6.00), kdy dochází ke změně času, tzn. platíme 12 hodin. Předpokládám správně, že pokud zaměstnanci nepřidělíme práci, evidujeme překážku na straně zaměstnavatele nebo dovolenou také ve výši 12 hod.?
Vydáno: 07. 11. 2022
  • Článek
Ačkoliv ho právní úprava nikde přímo nedefinuje, k čerpání tzv. neplaceného volna na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dochází v praxi poměrně často. Lze ale neplaceným volnem řešit situaci, kdy zaměstnavatel není zaměstnanci schopen z důvodů na své straně přidělovat práci?
Vydáno: 21. 10. 2022
Prosím o potvrzení vaší odpovědi na konkrétním příkladu. Pokud dojde podle § 207 např. na Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nemůže-li zaměstnanec konat práci a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, pak pokud je výše jeho průměrného výdělku rovna jeho zaručené mzdě, pak mu musím opět dorovnat do 100 %? A prakticky nedojde k výplatě 60 % jeho PHV. Moc děkuji za upřesnění.
Vydáno: 06. 06. 2022
Jak je to prosím s doplatkem do minimální a zaručené mzdy u překážek na straně zaměstnavatele?
Vydáno: 23. 05. 2022
Dnes jsme od dodavatele elektřiny obdrželi informaci o plánovaném přerušení elektřiny v naší společnosti v čase od 7:30 do 15:30. Jsme výrobní firma s jednosměnným provozem (6:00-14:00), takže odstávkou bude postižena převážná část směny. Je možné zaměstnancům nařídit, aby si chybějící část směny napracovali? Nebo je nutné situaci řešit nařízením čerpání dovolené s minimálně 14 denním předstihem, případně překážkami na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP, a tedy náhradou mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku?
Vydáno: 25. 04. 2022
  • Článek
S ohledem na další vlnu epidemie nemoci COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření vláda ČR přistupuje k různým formám podpory ve snaze pomoci zaměstnavatelům zvládnout současnou situaci.
Vydáno: 04. 01. 2022
Mám dotaz ohledně čerpání náhradního volna za svátek, který když je ve všední den, tak je pro naše zaměstnance pracovní z důvodu zajištění fungování nemocnic atd. V současné coronavirové situaci máme méně práce a zaměstnanci zůstávají částečně doma. Některé dny máme práci např na 3-4 hodiny denně. Lze náhradní volno za pracovní svátek „rozkouskovat“? Tedy byly např. v práci o svátku 6 hodin a náhradní volno by čerpali 3x po 2 hodinách ve dnech kdy nebyl dostatek práce místo toho, aby po tuto dobu byli na 60 % doma?
Vydáno: 07. 07. 2021
Zaměstnavatel nemá v období covid-19 pro zaměstnance práci podle sjednané pracovní smlouvy. Může být zaměstnanec v důsledku pandemie převeden na jinou práci?
Vydáno: 25. 05. 2021
Těhotné zaměstnankyni lékař doporučil pracovní neschopnost, termín porodu má 20. 10. 2021, čeká dvojčata, pracovní poměr má na dobu určitou - zástup max. do 30. 11. 2022. Dovolenou chce čerpat před pracovní neschopností. Jak ji správně vypočítám? Je stále lepší čerpat řádnou dovolenoui až po mateřské dovolené? Další zaměstnankyně se nám 16. 5. 2021 vrátila z rodičovské dovolené a zároveň převzala výpověď pro nadbytečnost, její místo bylo zrušeno. K 31. 7. 2021 končí. Nyní je doma na překážkách zaměstnavatele. Jak jí vypočítám dovolenou? Vznikne jí vůbec nějaký nárok, když nic neodpracuje, ale na překážkách není svou vinou? Nárok na řádnou dovolenou u nás je 5 týdnů. 
Vydáno: 19. 05. 2021
Zaměstnanci byli v průběhu měsíce dubna 4x testování na přítomnost covid-19 u závodního lékaře zaměstnavatele v průběhu směny. Tento závodní lékař ordinuje mimo areál zaměstnavatele. Cesta k lékaři včetně testu trvá 15 minut a 30 minut (ze vzdálenějšího pracoviště). Jak nyní vše vykázat při zpracování mezd zaměstnanců, kteří jsou odměňování měsíční mzdou ?
Vydáno: 04. 05. 2021
  • Článek
Pandemie koronaviru covid-19 přinesla též větší uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemohl zaměstnancům z důvodů na své straně přidělovat práci, ačkoliv ti byli schopni a připraveni sjednanou práci konat. Tyto překážky v práci si spojujeme zpravidla s pracovním poměrem. Může ale vzniknout překážka v práci na straně zaměstnavatele také v rámci pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce? A přísluší pak zaměstnanci od zaměstnavatele nějaká náhrada odměny?
Vydáno: 21. 12. 2020
Zaměstnanec byl na "překážkách v práci na straně zaměstnavatele" v den, kdy byl darovat krevní plazmu. Do docházky pro výpočet mzdy patří na tento den "náhrada mzdy" nebo "překážka" v práci? 
Vydáno: 03. 12. 2020
Zákoník práce nebrání výpomoci ve zdravotnictví či sociálních službách zaměstnancům z nuceně uzavřených provozů. Může se jednat např. o pracovníky gastronomických zařízení, maloobchodu, služeb atd. Jejich zaměstnavatelé se nemusí obávat, že...
Vydáno: 03. 11. 2020
Zaměstnanec nemohl pracovat v prodejně s textilem z důvodu mimořádných opatření vlády do 26. 4. 2020. Od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 zůstal doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (zaměstnavatel otevřel, ale prodával sám). Požádali jsme o náhradu v programu Antivirus v režimu A za období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 a dále v režimu B za období od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Je tento postup správný, když se jedná o jednoho zaměstnance a jednu provozovnu?
Vydáno: 02. 06. 2020
Zaměstnanci s. r. o. A byli celý měsíc duben doma z důvodu uzavření provozovny (§ 208 ZP). V dalším s. r. o. B byli zaměstnanci doma z důvodu snížené poptávky po výrobcích společnosti - někteří zaměstnanci byli doma celý měsíc, jiní od 1. do 20. 4. 2020, další jen v jednotlivých dnech nebo týdnech. Bylo to vždy podle druhu vykonávané práce v jednotlivých provozech. U obou s. r. o. je stanovená pravidelná osmihodinová směna od pondělí do pátku. Jak proplatit a vykázat svátky 10. 4. a 13. 4. 2020? Můžeme místo náhrady za svátek proplatit náhradu podle § 207, 208 nebo 209 ZP, pokud doba svátku navazuje na předchozí dny, kde jsme vykázali uvedené § 207-209?
Vydáno: 06. 05. 2020
Chtěla bych poprosit o radu k vytvoření vnitřního předpisu na částečnou nezaměstnanost (překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 ZP). Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytující služby (servisy strojů) má dva zaměstnance a z důvodu protikoronavirových opatření má výrazný pokles poptávky po službách. Z tohoto důvodu chce využít možnosti náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku pro případy prostojů. Prostoje se ale nedají dopředu naplánovat/odhadnout, závisí to na konkrétních v budoucnu obdržených objednávkách servisů. Chápu správně, že vnitřní předpis je důležitý pro stanovení procenta té náhrady mzdy a že ostatní ustanovení mohou být volnější dle potřeby zaměstnavatele? Anebo Je nutné (jak to vidím v různých vzorech) vymezit období částečné nezaměstnanosti a určit konkrétně kdy a kdo (jaká skupina zaměstnanců) bude mít překážku v práci? Resp. mohu jenom obecně vymezit, že v období od ... do mohou nastat překážky a že zaměstnanec, kterého se budou týkat, bude obeznámen např. 3 dni předem?
Vydáno: 04. 05. 2020
Jednatel a společník s. r. o. má uzavřenou pracovní smlouvu na výkon řidiče nákladního vozidla. Zplnomocněnec podal žádost o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Při vyúčtování za měsíc březen - režim B - mi Úřad práce okresního města příspěvek zamítl, že se jedná o příspěvek jediného jednatele společnosti a to je v tomto případě nemožné. Zdůvodnění je /cituji/, že příspěvek nenáleží na osobu, která je statutárním orgánem společnosti a právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru učinila tato osoba za zaměstnavatele a zároveň jako druhý účastník pracovněprávního vztahu /jako zaměstnanec/. Pracovní smlouvu s jednatelem a společníkem na funkci řidiče uzavřel zplnomocněnec. Společnost s. r. o. má dvě auta a dva zaměstnance, z nichž jeden je i jednatel. Prosím o sdělení, zda na zaměstnance /i jednatele/, byť vykonává práci řidiče - je srovnatelně s druhým řidičem i takto odměňován - nelze čerpat a požadovat příspěvek z programu ANTIVIRUS, event. kam podat odvolání?  
Vydáno: 28. 04. 2020
Jsak správně postupovat v případě, že je u zaměstnavatele vyhlášena částečná nezaměstnanost, zaměstnanci jsou některé dny doma na překážkách a někteří z nich projevili zájem po tyto dny pracovat pro jiného zaměstnavatele. V případě, že budou mít dva pracovní poměry souběžně, máme zaměstnancům dále vyplácet za dny, kdy jim práci přidělovat nemůžeme, náhradu mzdy, anebo je možné se s nimi domluvit na neplaceném volnu?
Vydáno: 21. 04. 2020
Mám dotaz ohledně správného zařazení zaměstnanců pod § 207,§ 208,§  209 zákoníku práce ve vazbě na Program Antivirus. Pochopila jsem, že je zodpovědností zaměstnavatele, pod jaký paragraf ZP (§ 207, § 208, § 209) zahrne překážky na straně zaměstnavatele a podle toho pak využije režim A nebo B, případně oba režimy programu Antivirus. Řeším problém u hotelu s restaurací, který má zaměstnance podle mě jak v § 208, tak i § 209. Hotel včetně ubytování a restaurace je uzavřen, funguje jen výdejové okénko na prodej obědů přes poledne. Není mi jasné, jestli jeden zaměstnavatel může využít současně jen jeden paragraf (§ 208) nebo klidně i více (kombinaci § 207, § 208, § 209). Původně jsem si myslela, že je uzavřen hotel (ubytování i restaurace) z důvodu usnesení vlády o přijetí kriz. opatření a tudíž celý hotel uplatní § 208 (100% náhrada mzdy), ale podle usnesení je uzavřena jen restaurace, ubytování teoreticky ne (zaměstnance by ubytovat mohli). Nicméně mají zavřeno a nemají žádné ubytované hosty. Pak by to znamenalo, že zaměstnanci restaurace jsou pod § 208, zaměstnanci hotelu pod § 209 a zaměstnanci, kteří vaří pro výdejové okénko jsou také pod § 209 – částečná nezaměstnanost? Posuzuji to u každého zaměstnance samostatně (konkrétní příklad: ubytování na hotelu uzavřeno, recepční do práce nechodí, pokojská chodí na 2 hodiny denně a dělá generální úklid, většina zaměstnanců restaurace je doma, jen jeden kuchař a jedna servírka vaří a vydávají obědy – jsou v práci 3 hodiny denně)? Podle informací SUIP, pokud je jeden zaměstnanec pod § 209 – částečná nezaměstnanost, pak je celý zaměstnavatel pod § 209 (viz ŠKODA AUTO), ale to mi moc nesedí na to, že někteří zaměstnanci nechodí do práce z důvodu uzavření provozu na základě usnesení vlády a podle mě mají nárok na 100% náhradu a jsou pod § 208. A ještě jsem se chtěla zeptat, zda mohu vyplatit u částečné nezaměstnanosti 100% náhrady mzdy a od Úřadu práce požadovat 60 %?
Vydáno: 05. 04. 2020
  • Článek
Poslední týdny se bez jakékoliv nadsázky nacházíme v době koronavirové. Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 je téma, které nás všechny obklopuje a narušuje nejen veškeré soukromé aktivity, ale také zaměstnání, podnikání či výkon samostatné výdělečné činnosti. V tomto článku vám přinášíme krátké shrnutí, jak se v této problematice zorientovat zejména z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, neboť v záplavě mnoha státních opatření a ještě více článků mnohdy není jasné, jaká úprava se bude na zaměstnavatele vztahovat, jak vysokou náhradu mzdy mají zaměstnanci dostat a zda stát poskytne zaměstnavateli na vyplacené náhrady mzdy nějaký příspěvek.
Vydáno: 03. 04. 2020