Počítání přestupného roku při zápočtu praxe

Plné znění otázky

Je někde výslovně v předpisech uvedeno, zda při zápočtu praxe zaměstnance je nutné počítat s přestupnými roky nebo lze počítat vždy jen s běžným rokem (365 dní)? Při trvání zaměstnání od doby před rokem 2000 dosud to může dělat rozdíl i 6 dnů a může to mít vliv na přesnou dobu platového postupu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek u statutárního orgánu
Prodej nemovitosti s technickým zhodnocením provedeným nájemcem
Datum předání pokladny
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Platové zařazení ředitele školy
Vyplnění ELDP
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Výpočet dělené směny
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Přípravná třída - třídnictví
ELDP za rok 2019
Příplatek za třídnictví
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Vyplnění ELDP
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance

Související články

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Odchod do starobního důchodu
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě