Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Základní informace

§ 313 ZP

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vydat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) i zaměstnancům při skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu anebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Na žádost zaměstnance vystaví zaměstnavatel přílohu k zápočtovému listu, v níž uvede mj. i údaj o průměrném čistém měsíčním výdělku.

U dohod o pracovní činnosti lze sjednat nárok na dovolenou, takže je třeba průměrný výdělek i pro účely poskytování náhrady za dovolenou.

Je tedy třeba i u některých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zjišťovat průměrný výdělek. Na zaměstnance konající práce na základě těchto dohod se přitom vztahují standardní pravidla pro zjišťování průměrného výdělku s následující výjimkou týkající se rozhodného období.

§ 361 ZP

Zjištění průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se řídí tímto zákonem. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím (§ 354 odst. 1 ZP) celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Několik poznámek k valorizaci rent
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Související otázky a odpovědi

Navýšení mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Průměrný výdělek - odstupné
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Placený svátek a neplacené volno
Průměrný čistý měsíční výdělek
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek