Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Základní informace

§ 4 ZP, § 1968 a 1970 občanského zákoníku

Jestliže zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci mzdu či jiné peněžité plnění řádně a včas, je v prodlení. Prvním dnem prodlení je kalendářní den následující po dni, kdy mělo být plnění vyplaceno a posledním dnem prodlení je den zaplacení dluhu.

Zaměstnanec může požadovat úroky z prodlení, a to ve výši v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení. Takto se postupuje za předpokladu, že si zaměstnanec nesjednal se zaměstnavatelem jinou výši úroku z prodlení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Několik poznámek k valorizaci rent
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Výplatní pásky
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Splatnost mzdy
Výplatní termín
Výplata mzdy v cizí měně
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Odměny zdravotníkům
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Pozdě uhrazené mzdy a penále
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru