Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Základní informace

§ 4 ZP, § 1968 a 1970 občanského zákoníku

Jestliže zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci mzdu či jiné peněžité plnění řádně a včas, je v prodlení. Prvním dnem prodlení je kalendářní den následující po dni, kdy mělo být plnění vyplaceno a posledním dnem prodlení je den zaplacení dluhu.

Zaměstnanec může požadovat úroky z prodlení, a to ve výši v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení. Takto se postupuje za předpokladu, že si zaměstnanec nesjednal se zaměstnavatelem jinou výši úroku z prodlení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva
Splatnost mzdy
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Výplatní pásky
Plánování směn a práce přesčas
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Nárok na proplacení svátků při neplaceném volnu
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zdanění příjmu jednatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Stravenky
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program