Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 8 minut čtení

Srážky z cestovních náhrad

Máme dotaz k provádění srážek ze mzdy u nadlimitních cestovních náhrad. Zaměstnavatel poskytuje cestovní náhrady nad limity dané zákoníkem práce. Z nadlimitního plnění odvádíme daň i pojistné. Započítává se tento benefit do příjmu zaměstnance a podléhá srážkám ze mzdy a jiných příjmů?

Obecně platí, že cestovní náhrady jsou od daně osvobozeny, pokud jsou poskytovány v souladu s právním předpisem. Obvykle jde o stravné, které může zaměstnavatel poskytovat nad rámec platných právních předpisů, a pak je nutné nadlimitní plnění zdanit a odvést pojistné.

Cestovní náhrady včetně nadlimitních nejsou uvedeny v občanském soudním řádu jako příjmy, z nichž by bylo možné provádět srážky ze mzdy, neboť nejde o mzdu ani o příjmy, které se za mzdu považují (viz

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Pracovní pohotovost
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy

Související články

Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Zaměstnávání cizinců v České republice
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání cizinců v České republice
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Exekuce a odstupné
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Příplatek za noční a odpolední směnu
Délka pracovní doby
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnání malého rozsahu
DPP a práce o víkendech
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Cestovní náhrady u agentury práce
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
99/1963 Sb. občanský soudní řád
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)