Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat

Plné znění otázky

Vedoucí příspěvkové organizace je statutátním orgánem. Pobírá příplatek za vedení. To znamená, že přesčasy se sice evidují, ale plat se za ně neposkytuje, pouze příplatky v případech sobot a nedělí, svátků (§ 127 odst. 3 plus komentář poslední odstavec). Vedoucí dostává pololetní odměnu, takže pro výpočet průměrného výdělku použiji § 358 ZP. Nevím však, zda do výpočtu podle odpracovaných hodin zahrnout v tomto případě hodiny přesčasů.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce přesčas a její proplacení
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Náhradní volno
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Příplatek za noční a odpolední směnu
Délka pracovní doby
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhradní volno a práce ve svátek
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatek za třídnictví
Platové zařazení ředitele školy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce