Ing. Ivan Tomší

  • Článek
S účinností od 1. 1. 2020 byla novelizována všechna nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vydáno: 24. 01. 2020
  • Článek
Dnem 1. ledna 2019 dojde ke změně všech prováděcích nařízení vlády k šesté části zákoníku práce, která upravuje odměňování zaměstnanců v pracovním poměru. Některé z těchto změn se promítnou i v úpravě platových poměrů státních zaměstnanců.
Vydáno: 20. 12. 2018
  • Článek
V minulém čísle byla uvedena první část výběru nejdůležitějších změn katalogu prací ve veřejných službách a správě, které vyplývají z nařízení vlády č. 399/2017 Sb., z kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto čísle se uvádí výběr zbývajících nejdůležitějších změn v zařazení prací do platových tříd ve veřejných službách a správě podle tohoto předpisu.
Vydáno: 26. 01. 2018
  • Článek
Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Nový katalog prací zohledňuje zvýšené...
Vydáno: 19. 12. 2017