Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Základní informace

§ 91 ZP

Svátky jsou dny pracovního klidu, ve kterých může zaměstnavatel nařídit práci jen výjimečně. Lze nařídit jen výkon v zákoníku práce vyjmenovaných nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech, dále práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Právo zaměstnanců na mzdu (plat), náhradní volno resp. příplatek k dosažené mzdě (platu) se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírající plat. Přičemž u platu je výše příplatku stanoven striktně a zaměstnavatelé rozpočtové sféry se od ní nemohou odchýlit. U mzdy je výše příplatku stanovena jako minimální.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Vlastní svatba
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Provizní odměna za práci a svátek
Nový svátek v roce 2016
Práce ve svátek a její odměňování
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Několik poznámek k valorizaci rent

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek - všední den
Náhradní volno a práce ve svátek
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas a její proplacení
Práce ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatky při třísměnném provozu
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce