Mzda za práci přesčas

Základní informace

§ 78 odst. 1 písm. i) ZP

Za práci přesčas se považuje práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit.

Výše příplatku se liší u zaměstnanců pobírajících mzdu a u zaměstnanců pobírající plat. Přičemž u platu je výše příplatku stanoven striktně a zaměstnavatelé rozpočtové sféry se od ní nemohou odchýlit. U mzdy je výše příplatku stanovena jako minimální.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatek za práci v noci
Náhradní volno
Soukromá mateřská škola - s. r. o.