Minimální mzda

Základní informace

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody (o provedení práce či o pracovní činnosti) nesmí být nižší než minimální mzda. 

Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje:

  • mzda ani plat za práci přesčas,
  • příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Minimální mzda je definována v § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen, a to zpravidla s účinností od 1. 1. příslušného roku. Od 1. 1. 2023 je účinné nařízení vlády č. 465/2022 Sb.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. 1. 2023:

  • 17 300 Kč za měsíc
  • 103,80 Kč za hodinu

Od hodnoty minimální mzdy se odvíjí i další sazby v pracovněprávní a mzdové oblasti, jde mimo jiné o:

  • minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů,
  • výši daňové slevy za umístění dítěte v mateřské škole (školkovné),
  • limity pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti (daňový bonus),
  • nejnižší úrovně zaručené mzdy,
  • výše příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Daňové aktuality
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Brigádník
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Správný výpočet mzdy
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Úrovně zaručené mzdy
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda
Doplatek do zaručené mzdy
Mzdové tarify - obchodní zástupci
Zaručená mzda dle kategorie