Minimální mzda

Základní informace

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody (o provedení práce či o pracovní činnosti) nesmí být nižší než minimální mzda. 

Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje:

  • mzda ani plat za práci přesčas,
  • příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Minimální mzda je definována v § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen, a to zpravidla s účinností od 1. 1. příslušného roku. Od 1. 1. 2023 je účinné nařízení vlády č. 465/2022 Sb.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. 1. 2023:

  • 17 300 Kč za měsíc
  • 103,80 Kč za hodinu

Od hodnoty minimální mzdy se odvíjí i další sazby v pracovněprávní a mzdové oblasti, jde mimo jiné o:

  • minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů,
  • výši daňové slevy za umístění dítěte v mateřské škole (školkovné),
  • limity pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti (daňový bonus),
  • nejnižší úrovně zaručené mzdy,
  • výše příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Brigádník
Dohoda o provedení práce
Správný výpočet mzdy
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Maximální hodinová mzda
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zaručená mzda

Související články

Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
465/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů